Poland

USA: Zaszczepieni nadal mają się testować na COVID

Kino w USA

AFP

W pe³ni zaszczepieni Amerykanie mog¹ gromadziæ siê pod dachem z innymi zaszczepionymi bez noszenia maski i zachowania dystansu spo³ecznego - wynika z najnowszych wytycznych Centrów ds. Kontroli i Prewencji Chorób (CDC).

Jednoczeœnie CDC nadal zaleca zaszczepionym noszenie masek w miejscach publicznych, unikanie du¿ych zgromadzeñ i zachowywanie dystansu spo³ecznego w miejscach publicznych.

CDC zaleca te¿ zaszczepionym, aby poddawali siê testom na COVID, jeœli pojawi¹ siê u nich symptomy zaka¿enia koronawirusem SARS-CoV-2.

CDC podaje, ¿e jak dot¹d w pe³ni zaszczepionych zosta³o w USA 31 mln osób - czyli ok. 9 proc. mieszkañców kraju. Szczepienia w USA trwaj¹ od 14 grudnia.

Football news:

Solskjaer on the Champions League semi-finalists: When you see how well Manchester United played against them, you know that we are not a million miles behind
Foden stopped working with the company that tweeted about Mbappe. The firm said that all posts are coordinated with clients
Pogba on Jose's words about Solskjaer: He lost the match and wanted to talk not about the game, but about someone's dad. Very Mourinho-like
Herta went into quarantine with the whole team. Matches against Mainz, Freiburg and Schalke postponed
Benzema and Real Madrid are close to extending their contract until 2023
In 1936, the City was supposed to come to the USSR. The tour was approved by Stalin, but the organizer was shot
Petrzhela on Kudela's disqualification: A disaster! Black is black, and white is white. How else to say it?