Poland

"USA czeka okropna zima. Liczba ofiar COVID się podwoi"

Klienci restauracji w Nowym Jorku

AFP

Dr Peter Hotez, profesor i dziekan wydzia³u chorób zakaŸnych w Baylor College of Medicine (uczelnia medyczna w Houston, w Teksasie), w rozmowie z CNN ostrzega³, ¿e Stany Zjednoczone czeka "naprawdê trudny czas" w najbli¿szych kilku miesi¹cach w zwi¹zku z trwaj¹c¹ w kraju epidemi¹.

Dr Hotez zaapelowa³ do Amerykanów, aby byli gotowi na to, co ich czeka w najbli¿szych miesi¹cach.

- S¹dzê, ¿e zmierzamy do 100 tysiêcy zaka¿eñ koronawirusem dziennie w grudniu - oceni³ ekspert.

Dr Hotez doda³, ¿e liczba zgonów chorych na COVID-19 równie¿ bêdzie ros³a.

Football news:

Inter want to sign Giroud in January
ISCO agent: he wants to try to play in another League
Roberto De Derbi is the new Serie A coaching star. His Sassuolo is the best control team in Italy, but it lacks improvisation
Wayne Rooney: Chelsea and Mourinho wanted to sign me, there were also Real Madrid and Barcelona
Eriksen can go to Real Madrid, ISCO-to Inter as part of the exchange (Sky)
Beckham returned to the cover of FIFA 23 years later. For this, he will get more than paid in real PSG
Barcelona transferred a 5 million Euro bonus to Borussia for Dembele's transfer. Catalans have already paid more than 130 million