Poland

Ulga B+R i IP Box: sposób na poprawę płynności

Firmy prowadzce prace badawczo-rozwojowe, majce suy walce z koronawirusem, mog skorzysta z ulgi B+R i IP Box ju w trakcie 2020 r.

Ulga na dziaalno badawczo-rozwojow i IP Box to dwie preferencje przeznaczone dla innowacyjnych firm, ktre mog znacznie poprawi pynno finansow w czasie epidemii. Co do zasady przedsibiorcy mog z nich skorzysta dopiero w deklaracji rocznej. Jednak tarcza antykryzysowa 2.0 pozwala je odlicza ju w trakcie 2020 r. Warunkiem jest prowadzenie dziaalnoci badawczo-rozwojowej w celu opracowania produktw niezbdnych do przeciwdziaania Covid-19".Chodzi o wszelkie czynnoci zwizane ze zwalczaniem zakaenia i profilaktyk.

Czytaj te: Nowa ulga IP Box kuszca, ale wci pena puapek

Przypomnijmy, e ulga B+R pozwala odliczy podwjnie wydatki: jako koszt uzyskania przychodu oraz jako koszt kwalifikowany w ramach ulgi B+R. Z kolei IP Box pozwala zapaci 5 proc. podatku od dochodu ze zbycia kwalifikowanego prawa wasnoci intelektualnej zamiast 19 proc.

Jak mwi Kiejstut agun, szef zespou innowacji, ulg i dotacji KPMG w Polsce, zainteresowane firmy musz przede wszystkim okreli, czy prowadzone przez nie prace maj charakter badawczo-rozwojowy. Nie wystarczy bowiem sam zwizek z Covid-19. Wiksze szanse widz w uldze B+R ni IP Box, ktra daje moliwo odliczenia kosztw zwizanych z opracowaniem nowego rozwizania lub rozwojem ju istniejcego dodaje ekspert.

Skorzysta z IP BOX w ramach uatwie podatkowych Covid-19 bdziemy mogli, gdy z tego rozwizania osigniemy dochd.

Przykadem projektu, ktry pozwala skorzysta z ulgi B+R, moe by opracowanie wasnego modelu respiratora przez firm produkujc sprzt gospodarstwa domowego (to autentyczny przypadek z zagranicy). Inny przykad to prowadzone przez firmy farmaceutyczne prace badawcze nad szczepionk czy lekiem na Covid-19. Prawo do preferencji daje te np. opracowanie aplikacji pozwalajcej lokalizowa nowe przypadki zakaenia koronawirusem czy prace nad modelem matematycznym do analiz dotyczcych rozprzestrzeniania si choroby. Z drugiej strony zastosowanie gotowej ju aplikacji w innym obszarze, bez dokonywania w niej zmian, nie ma elementu badawczo-rozwojowego, wic nie daje prawa do odliczenia ulgi B+R w ramach uatwie Covid-19, ale za to dochd z niej uzyskiwany moe podlega pod IP Box. Podobnie szycie maseczek, chyba e przedsibiorca prowadzi badania nad materiaem pozwalajcym lepiej oddycha, minimalizujc jednoczenie ryzyko zakaenia wyjania agun.

Zainteresowani powinni ewidencjonowa koszty kwalifikowane zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

Football news:

Lampard after 0:3 with Sheffield: Chelsea must fight for the top 4. I've learned a lot
Simone Inzaghi: Scudetto for Lazio-a place in the Champions League. Talk of winning Serie A was exaggerated
Player the Premier League has admitted that he is gay anonymously. The letter was sent to the newspaper by the Foundation named after a football player who committed suicide after coming out
Messi has given 20 assists in La Liga. This is the best result of the tournament in 11 years
Chelsea lost by at least 3 goals in the Premier League for the first time in 11 months
Messi scored 20+20 points for the season in the League and repeated the achievement of Henri. In the XXI century, only they did it
Legia won the Polish championship for the 4th time in five years. It repeated the League record for titles (14)