Poland

Ukraińcy wracają na trudny rynek

Komentarze ekonomiczne

Adobe Stock

O prac jest dzi trudniej, ale jeli gospodarka zacznie si rozpdza, ssanie na pracownikw, take ze wchodu bdzie roso. Rzd powinien to wykorzysta i mocniej zwiza ich z naszym rynkiem pracy.

Pandemia z du si uderzya w rynek pracy. W zeszym roku wrd barier, ktrych najbardziej obawiali si przedsibiorcy, obok zmian w podatkach i rosncych kosztw zatrudnienia pracownikw, znalaz si brak wykwalifikowanych pracownikw. Niepokoi on 9 na 10 firm przepytywanych w ramach badania zleconego przez Konfederacj Lewiatan. Rk do pracy brakowao dosownie wszdzie. Luk przynajmniej w czci wypeniali cudzoziemcy. ZUS podawa, e podczas, gdy w 2008 r. skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pacio nieco ponad 65 tys. cudzoziemcw, to na koniec trzeciego kwartau 2019 r. ich liczba signa prawie 666 tys. Zdecydowan wikszo w tej grupie stanowili Ukraicy. Skadki pacio ju 499,6 tys. obywateli tego kraju. Za nimi znaleli si Biaorusini, pracownicy z Wietnamu, Modawii i Rosji. A to oczywicie tylko cz cudzoziemcw, wielu pracowao bowiem bez umw. Wedug szacunkw z zeszego roku, w Polsce mogo pracowa nawet 1,4 mln Ukraicw. Zasilali wikszo sektorw naszej gospodarki. Nad naszym rynkiem pracy wisiao widmo odpywu Ukraicw do Niemiec. Eksperci od rynku pracy mwili, e po otwarciu naszej zachodniej granicy dla pracownikw z Ukrainy, wyjecha od nas moe nawet p miliona z nich. Jedna z organizacji przedsibiorcw policzya, e na skutek odpywu pracownikw z Ukrainy do Niemiec moemy straci nie mniej ni 1,6 proc. PKB.

I Ukraicy rzeczywicie odpynli. Jednak nie na zachd, a na wschd. Pandemia koronawirusa i zamknicie granic krajowych sprawio, e wedug szacunkw w Polsce pracuje dzi o 300-400 tys. Ukraicw mniej ni przed rokiem. Cz stracio prac, cz wyjechao ze strachu przed nieznanym, przed koronawirusem. W czasie pandemii woleli by w domu, z rodzin.

Nasza gospodarka wyhamowaa, ale nie za spraw odpywu cudzoziemcw. Zatrzyma j lockdown. Spad nie tylko wzrost gospodarczy, ale te popyt na pracownikw. Z witryn sklepowych, z drzwi barw i restauracji, znikny ogoszenia przyjm do pracy", zatrudnimy", szukamy pracownika". Bezrobocie wzroso. Wedug oficjalnych danych liczba bezrobotnych zblia si do miliona. Jednak badanie Diagnoza Plus przeprowadzone w drugiej poowie kwietnia pokazuje, e bez pracy moe by ju nawet 1,5 mln osb. To by oznaczao, e od wybuchu pandemii liczba bezrobotnych wzrosa o ponad 60 proc. Oficjalnym statystykom wymykaj si osoby, ktre straciy prac, ale nie pobieraj zasiku dla bezrobotnych.

Teraz na ten trudny rynek zaczynaj wraca Ukraicy. Agencje zatrudnienia znw ich cigaj, cho na mniejsz skal ni przed rokiem. W wielu branach zapotrzebowanie na pracownikw zza granicy spado. Zapewne cz miejsc pracy zajmowanych przez nich przed pandemi zajm teraz Polacy. Ale nie wszystkie. Ekonomici spodziewaj si odbicia gospodarczego w przyszym roku, a by moe nawet jeszcze w tym. Rozpdzajca si na nowo gospodarka bdzie zwiksza zatrudnienie. Handel, budowlanka, transport, gastronomia, a przede wszystkim rolnictwo ju wic wypatruj pracownikw ze wschodu. Tego trendu nie odwrci ju chyba nawet ewentualna druga fala pandemii.

Paradoksalnie za cae to zawirowanie moe przywiza pracownikw z Ukrainy do Polski, bo bliej std w razie kolejnych kopotw do domu. A gdyby jeszcze rzd uatwi ich zatrudnianie moglibymy przesta obawia ich odpywu w przyszoci do Niemiec.

Football news:

Gasperini on two penalties for Juve: They are above any rules in Italy. Did we have to cut off our hands?
Sarri Pro 2:2 with Atalanta: We played with one of the best teams in Europe right now
Pep Guardiola: Manchester City have won a place in the Champions League on the pitch. I hope that UEFA will allow us to play
Atalanta extended their unbeaten streak to 14 games and is ranked 3rd in Serie A
Ronaldo scored his 27th goal in Serie A, converting a penalty in the game against Atalanta. Immobile has 29 balls
Sterling scored 27 goals for the season and broke his record. He scored a hat-trick against Brighton
Three Atalanta players have scored 15+ goals in the Serie A season. This is the best result since 1952