Poland

Ukraina: Rekordowa liczba zgonów zakażonych w ciągu doby

Na Ukrainie w ci¹gu ostatniej doby wykryto 7474 zaka¿enia koronawirusem SARS-CoV-2 - o 797 wiêcej ni¿ dobê wczeœniej - i 165 zgonów chorych na COVID-19.

Ostatnie 24 godziny na Ukrainie by³y dob¹ z najwiêksz¹ liczb¹ zgonów chorych na COVID-19 od pocz¹tku epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.

£¹cznie na Ukrainie wykryto 363 075 zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2.

Spoœród osób, u których wykryto zaka¿enie, 148 642 wróci³y ju¿ do zdrowia. W ci¹gu doby liczba ozdrowieñców wzros³a o 3306.

Football news:

Pirlo about 2:1 with Ferencvaros: I expected more, but it was a difficult game against a closed opponent
Napoli has not paid salaries since July. The club plans to pay off its debts in December (RAI)
Schalke terminated the contract with Ibisevic and suspended Bentaleb and Harit
Bielsa, flick, Klopp, Lopetegui and Zidane are the contenders for the best coach of the year award
Messi, Ronaldo, Lewandowski, Ramos, de Bruyne and 4 Liverpool players are among the contenders for the best
Zlatan about getting the Swedish Golden ball: I Plan to win it in 50 years
Anton Ferdinand was racially abused in comments to a post about a documentary about racism and Terry