Poland

Ukraina mogła opóźniać informacje o ptasiej grypie

Adobe Stock

Ptasia grypa na razie odbija si boleniej na Ukrainie ni na Polsce, cho nad Dnieprem wykryto tylko jedno ognisko choroby.

Wadze w Kijowie s zaskoczone zakazem importu ukraiskiego misa drobiowego do Unii Europejskiej, wprowadzonym w ubiegym tygodniu przez Komisj Europejsk. Wirus trafi na wielk ferm Chutor usytuowan pod Winnic, utrzymujc blisko 100 tys. kur niosek.

W klasycznym modelu rozwoju epidemii chore ptaki s znajdowane na kolejnych etapach swojej migracji z Azji. W tym przypadku brak jednak doniesie o zaraonych gryp ptakach z terenu Rosji, Biaorusi, Litwy i otwy.

Tymczasem naukowcy wykryli tylko jeden przypadek choroby u dzikiego ptaka: jastrzbia na Lubelszczynie. To niezwyka sytuacja, e przy takiej liczbie ognisk rozoonej po wszystkich kluczowych miejscach Polski, od wschodu na zachd, jest tak mao potwierdzonych przypadkw u dzikich ptakw, ktre stanowi w takich przypadkach wektor roznoszenia wirusa grypy mwi prof. Krzysztof Niemczuk, dyrektor Pastwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puawach. Naukowcy sdz, e Ukraina zwlekaa z informowaniem o pojawieniu si grypy na swoim terenie. Sdzimy, e Ukraina zgosia tego wirusa kilkanacie dni po wykryciu ogniska w Polsce. Spodziewamy si, e ten wirus pojawi si na terytorium Ukrainy wczeniej tumaczy Niemczuk.

Embargo duo zmieni na rynku: pisalimy ju o zalewajcym Europ imporcie tuszek z koci. Ukraiscy producenci wykorzystywali luk w przepisach, zezwalajc na dowolny import misa drobiowego, jeli tylko ma kawaek koci. Import daleko przekracza wic dozwolony kontyngent misa. Po wwiezieniu na teren UE z tuszek powstaway filety drobiowe. Ba, dzi Ukraina jest trzecim importerem drobiu do UE, od stycznia do listopada ub.r. zwikszya wysyki o 7,2 proc. (w porwnaniu z 2018 r.), do 123 tys. ton, i goni Brazyli (293,3 tys. ton) i Tajlandi (293 tys. ton).

W Polsce w weekend w Iawie na Mazurach wykryto 15. ju przypadek ptasiej grypy.