Poland

Tymczasowość zatrudnienia to nie powód do odmowy udzielenia dofinansowania

statystyki
freelancer praca pracownik

W obliczu przedstawionych argumentów należy uznać, że praktyka urzędów wojewódzkich, które odmawiają agencjom dofinansowania na wynagrodzenia pracowników tymczasowych, jest niesłuszna i nie znajduje uzasadnienia w przepisach specustawy.źródło: ShutterStock

Wielu przedsiębiorców złożyło już wnioski o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w związku z wprowadzeniem przestoju ekonomicznego czy obniżenia wymiaru czasu pracy do 20 proc. (na podstawie art. 15g ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; Dz.U. poz. 374; ost.zm. Dz.U. poz. 875; dalej: specustawa). Kolejne grupy czekają na spadek obrotów gospodarczych, aby z takimi wnioskami móc wystąpić. Niewątpliwie jest to realna pomoc dla pracodawców. Z pomocy tej, o dziwo, urzędy rozpatrujące wnioski o wsparcie wyłączają jednak agencje pracy tymczasowej (APT) – które to podmioty w polskich realiach gospodarczych odgrywają istotną rolę.

Wojewódzkie urzędy pracy odmawiają APT dofinansowań do wynagrodzeń pracowników tymczasowych. Podnoszą, że takie dotacje są przyznawane w celu utrzymania miejsc pracy, a sytuacja pracowników tymczasowych jest szczególna. APT może bowiem w każdej chwili zrezygnować z pracy takiego pracownika, co oznacza rozwiązanie umowy o pracę. Kolejnym argumentem przemawiającym w ocenie urzędów za odmową dofinansowania jest to, że dla jego uzyskania konieczne jest wprowadzenie przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy. Zdaniem urzędów instytucje te nie mogą być stosowane przez agencje, bo pracownik tymczasowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy użytkownika. Ponadto przekazanie pracownika i wymiar jego czasu reguluje umowa z pracodawcą użytkownikiem, tak więc agencja nie może sama decydować np. o przestoju. W konsekwencji w przypadku tych pracodawców urzędy dopuszczają dofinansowanie wyłącznie do wynagrodzeń osób zatrudnionych w celu świadczenia pracy na rzecz agencji pracy tymczasowej (a nie pracodawcy użytkownika).

Stanowisko urzędów i odmowa dofinansowania nie znajduje jednak żadnego uzasadnienia w obowiązujących przepisach i stanowi bezpodstawne różnicowanie sytuacji tych podmiotów w stosunku do innych pracodawców. Ustawa nie zawiera bowiem żadnych przepisów wyłączających możliwość przyznania takiej dotacji APT. A dla uzyskania dofinansowania wystarczy, aby agencja spełniła ogólne warunki (status przedsiębiorcy, spadek obrotów gospodarczych, brak zadłużenia wobec ZUS czy urzędu skarbowego itp.).

Trudno zgodzić się z urzędami, że przyznanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników tymczasowych jest sprzeczne z celem ustawy, jakim jest utrzymanie miejsc pracy.

Nie ulega wprawdzie wątpliwości, że umowy o pracę tymczasową są szczególnym rodzajem umów o pracę. Zawiera się je na czas określony. Ze względu na wprowadzone limity zatrudnienia jeden pracownik tymczasowy nie może wykonywać pracy na rzecz tego samego pracodawcy użytkownika przez okres dłuższy niż 18 miesięcy. Łatwiej też rozwiązać te umowy. Ponadto są one zawierane w efekcie uzgodnień między pracodawcą użytkownikiem a agencją. Warto jednak podkreślić, że tymczasowość, na którą powołują się urzędy, występuje nie po stronie agencji czy pracownika, ale pracodawcy użytkownika. To bowiem po jego stronie występuje zapotrzebowanie na pracę tymczasową. Tymczasowość jest zatem wpisana w oczekiwania podmiotu, który nie jest przecież realnym pracodawcą pracownika tymczasowego (jest nim APT). Nie można zatem stawiać agencji zarzutu tymczasowości zatrudnienia, skoro co najwyżej zarzut ten może dotyczyć pracodawcy użytkownika. Sam pracownik tymczasowy może zaś pozostawać w zatrudnieniu agencji przez bardzo długi okres, zmieniając jedynie od czasu do czasu pracodawcę użytkownika, na rzecz którego wykonuje pracę (ze względu na wskazane powyżej limity).


Pozostało jeszcze 77% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie

9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Football news:

Sterling surpassed Yaya Toure to become Manchester City's 2nd goalscorer in the history of the Premier League
Gasperini on two penalties for Juve: They are above any rules in Italy. Did we have to cut off our hands?
Sarri Pro 2:2 with Atalanta: We played with one of the best teams in Europe right now
Pep Guardiola: Manchester City have won a place in the Champions League on the pitch. I hope that UEFA will allow us to play
Atalanta extended their unbeaten streak to 14 games and is ranked 3rd in Serie A
Ronaldo scored his 27th goal in Serie A, converting a penalty in the game against Atalanta. Immobile has 29 balls
Sterling scored 27 goals for the season and broke his record. He scored a hat-trick against Brighton