Poland

Trzylatek wśród najbardziej inteligentnych ludzi świata

Do midzynarodowego stowarzyszenia ludzi o wysokim ilorazie inteligencji, Mensy, doczy trzyletni Haryz Naim z Wielkiej Brytanii.

Trzyletni Haryz Naim, ktry na co dzie mieszka w Wielkiej Brytanii ma iloraz inteligencji 142. Oznacza to, e jest wrd 0,3 procent populacji.

Rodzice chopca do szybko zdali sobie spraw, e ich syn jest duo bardziej inteligentny ni jego rwienicy, gdy zanim trafi do przedszkola potrafi ju samodzielnie czyta. Gdy mia siedem miesicy potrafi mwi.

Gdy Mensa dowiedziaa si o umiejtnociach Haryza, zdecydowaa si przyj go do swojego grona. Matka dziecka opublikowaa na Instagramie zdjcie zawiadczenia, potwierdzajce, e chopiec naley do organizacji.

3-latek lubi mwi o kosmosie oraz liczbach, a take wchodzi w interakcje ze starszymi.Gdy mia dwa lata, jego rodzice zaoyli mu kana w serwisie YouTube. Chopiec na opublikowanych filmach odpowiada na pytania i opowiada wymylone przez siebie bajki.

Rodzice chopca podkrelaj, e mimo wszystko robi on take to, co jego rwienicy. Maluje, piewa, zadaje mnstwo pyta, a take oglda programy telewizyjne przeznaczone dla dzieci.

Mensajest najwikszym i najstarszym stowarzyszeniem ludzi o wysokimilorazie inteligencji. Zaoona zostaa w1946roku przez brytyjskiego naukowca i prawnikaLancelota Wareaoraz australijskiego prawnika Rolanda Berrilla. Aby zosta jej czonkiem, naley przystpi do testu badajcego inteligencj i uzyska w nim wynik umieszczajcy osob zdajc w 2 proc. populacji o najwyszym ilorazie inteligencji. Jest to, oprcz wyraenia woli wstpienia do organizacji i opacenia skadki, jedyny warunek.