Poland

Trzy scenariusze dla PPK i recepty na sukces

Adobe Stock

Od sukcesu PPK zaley trwae zwikszenie stopy inwestycji, dolanie paliwa do rozwoju rynku kapitaowego i zmniejszenie napi emerytalnych.

Takie wnioski pyn z przygotowanego przez Polski Fundusz Rozwoju i Konfederacj Lewiatan raportu o pracowniczych planach kapitaowych.

Punkt zwrotny

PPK znajduj si obecnie w punkcie zwrotnym pisz autorzy raportu. Program zosta wdroony w duych firmach. Przystpio do niego 39 proc. uprawnionych do tego pracownikw. W tej chwili trwa proces uruchamiania pracowniczych planw w maych i rednich firmach. Z pocztkiem przyszego roku ruszy ostatni etap wdraania PPK, ktry obejmie pozostae firmy, a take instytucje.

O ile uczestnictwo w programie pracownikw duych firm zaleao od skali i skutecznoci dziaa komunikacyjnych po stronie PFR i instytucji finansowych, o tyle teraz do gry wkracza mnonik spoeczny uwaaj autorzy raportu. Podejmujc decyzj, potencjalni uczestnicy mog wzi pod uwag, czy uznaj dotychczasow partycypacj za sukces i co stanowi norm spoeczn w ich otoczeniu tumacz. Ich zdaniem dlatego dobry wynik z przeszoci z duym prawdopodobiestwem bdzie zwiastowa dobry wynik w przyszoci. Tak ciek przeszy inne kraje, w ktrych oferowano podobne programy (Wielka Brytania i Nowa Zelandia). Autorzy raportu zwracaj te uwag, e dodatkowym czynnikiem, ktry w Polsce moe wpywa na powodzenie programu, jest zaufanie do dugoterminowej umowy midzy pastwem a obywatelem.

Nisza czy powszechny program

Biorc to wszystko pod uwag, krel trzy scenariusze przyszoci PPK w perspektywie dziesiciu lat.

Niszowe narzdzie. To pesymistyczny scenariusz, ktry zakada, e do PPK przystpi 1520 proc. pracownikw, z tendencj spadkow (zwizan z trwaym brakiem zaufania do systemu) lub sab dynamik wzrostow. W takim scenariuszu w programie partycypuj gwnie osoby o wysokiej wiadomoci niskiej stopy zastpienia przy wypacie emerytur z ZUS, ale zarazem takie, ktre nie chc by samodzielnym aktywnym inwestorem i wol pozostawi ten aspekt profesjonalistom.

Benefit premium. To scenariusz umiarkowany, w ktrym uczestnictwo w PPK jest traktowane jak wany benefit pracowniczy. Pracodawca skieruje w benefit przede wszystkim do pracownikw zmotywowanych, wysoko produktywnych i bdzie go wykorzystywa jako narzdzie przy konkurowaniu o specjalistw. W tym wariancie obok uczestnikw z pierwszego scenariusza w PPK pojawi si osoby, dla ktrych PPK bdzie prestiowym benefitem uzalenionym od osigni lub stau. Przeoy si to na partycypacj poniej 50 proc. i umiarkowany kapita zgromadzony w systemie. Jego cele spoeczne, jak niwelowanie ryzyka ubstwa wrd osb nisko zarabiajcych, nie zostan zrealizowane.

Program powszechny+. To scenariusz optymistyczny z perspektywy osigania dugofalowych celw rozwojowych pastwa. Do PPK przystpuje 6575 proc. pracownikw, co jak pokazuj dowiadczenia innych krajw jest moliwe. Cz uczestnikw programu otrzymuje wysze dopaty od pracodawcw. Wysoka partycypacja przekada si na znaczny kapita zgromadzony w programie. Z korzyci dla oszczdzajcych, rynku kapitaowego, poziomu inwestycji i caej gospodarki.

Wana stabilizacja

Autorzy raportu zastanawiaj si te, jak pomc programowi PPK. Wrd recept wymieniaj m.in. pokazywanie korzyci pracownikw z uczestnictwa w tym programie w zestawianiu z korzyciami z innych instrumentw finansowych dostpnych na rynku. Ich zdaniem warto te rozway zniesienie tzw. podatku Belki lub opodatkowania PIT przy skadce wpacanej na konto pracownika przez pracodawc.

Wana jest te stabilizacja zasad programu w dugim okresie i takie przeniesienie oszczdnoci z OFE do IKE, ktre nie podway zaufania obywateli do systemu.

Football news:

Hans-Dieter flick: I Hope Alaba will sign a contract with Bayern. Our club is one of the best in the world
Diego Maradona: Messi gave Barca everything, brought them to the top. He was not treated the way he deserved
Federico Chiesa: I hope to leave my mark in Juve. We will achieve great results
The Coach Of Benfica: I don't want us to look like the current Barcelona, it has nothing
Guardiola on returning to Barca: I'm happy at Manchester City. I hope to stay here
Fabinho will not play with West ham due to injury
Ronald Koeman: Maradona was the best in his time. Now the best Messi