Poland

Trwają prace nad „urlopem na startup”. Firmy mają obiekcje

Ministerstwo Rozwoju potwierdzio, e nie rezygnuje z zaskakujcego dla firm pomysu wprowadzenia urlopu na startup czy urlopu od korporacji. Prace nad projektem trwaj - podaje Business Insider Polska.

Minister rozwojuJadwiga Emilewicz pod koniec 2019 roku zaskoczya pracodawcw nowym pomysem okrelanym jako urlop od korporacji czy urlopem na startup. Zapowied projektu wywoaa silne kontrowersje i obiekcje, szczeglnie ze strony pracodawcw.

Ostatnio o pomyle ucicho, jednak ministerstwo rozwoju potwierdzio w tym tygodniu dlaBusiness Insider Polska, e nie wycofuje si z projektu i trwaj prace nad now ustaw.

Na czym na polega栄urlop od korporacji? Nie wyjawiono jeszcze szczegw, resort jednak najprawdopodobniej bdzie wzorowa si na podobnym rozwizaniu dziaajcym ju od ok. 20 lat w Szwecji. Pracownicymog tam wzi proczn przerw w pracy, by w tym czasie sprbowa rozwin swj biznes.Musz speni jednak dwa warunki: ich biznes nie moe stanowi bezporedniej konkurencji dla firmy, w ktrej s zatrudnieni, a ich nieobecno nie moe stwarza istotnych problemw dla pracodawcy. Zurlopu na startup mona skorzysta tylko raz, gdy przepracowao si w jednej firmie co najmniej p roku bd z przerwami cznie 12 miesicy w cigu dwch lat.

Polscy przedsibiorcy i pracodawcy s jednak sceptycznie wobec tego pomysu.Business Insider Polska zapyta kilka duych firm i korporacji z brany IT,reklamowej i finansowej, co sdz na temat proponowanych zmian. Firmy wyraziy przede wszystkim obawy wobec tego, e pracownik na urlopiestworzy konkurencyjny produkt czy przedsibiorstwo do tego, ktre go wczeniej zatrudnio i inwestowao w jego rozwj. Pracodawcy zwracaj take uwag, etaki urlop jest przywilejem dla jednej strony, czyli tylko dla osoby, ktra si na niego udaje.

Wicej na:Business Insider Polska