Poland

Tożsamość potwierdzana liniami papilarnymi

Nowe dowody osobiste bd zawieray podpis waciciela, a skadajc wniosek o ich wydanie, trzeba bdzie zoy swoje odciski palcw.

Wedug opublikowanego w poniedziaek projektu zmian w ustawie o dowodach osobistych, by uzyska taki dokument, trzeba bdzie udostpni organowi wydajcemu swoje odciski palcw. Podobnie jak niegdy w dowodach w formie ksieczki wrci obowizek skadania wasnorcznego podpisu, ktry bdzie reprodukowany na nowym dowodzie.

Dzi zasadniczo dowd wydaje si na dziesi lat, chyba e jego wacicielem jest dziecko w wieku do piciu lat wtedy obowizuje termin picioletni. Po zmianach podstawowym terminem wci bdzie dziesi lat, a okres picioletni bdzie dotyczy dzieci w wieku do 12 lat. Wyjtkiem bdzie sytuacja osoby w wieku powyej 12 lat, od ktrej chwilowo nie bdzie moliwe pobranie odciskw adnego z palcw. Wwczas dowd bdzie wydawany tylko na rok.

Tak jak dotychczas wizerunek osoby, ktrej bdzie wydany dowd, bdzie przechowywany w Rejestrze Dowodw Osobistych. To samo bdzie dotyczyo podpisu danej osoby. Natomiast wzory odciskw palcw bd przechowywane od dnia zoenia wniosku o wydanie dowodu do dnia jego odbioru.

Nowe przepisy ogranicz moliwo skadania wniosku o wydanie dowodu osobistego w formie elektronicznej. Bdzie to moliwe tylko w przypadku dzieci w wieku do 12 lat.

Zmiany w ustawie s podyktowane dostosowaniem do przepisw unijnego rozporzdzenia nr 2019/1157, dotyczcego poprawy zabezpiecze dowodw osobistych obywateli UE. Wikszo nowych przepisw ma wej w ycie 2 sierpnia 2021 r. Dowody osobiste wydane przed t dat bd wane a do upywu terminu, na ktry zostay wydane.

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne

Football news:

Josep Bartomeu: I had no intention of resigning. Barca will have trophies this season
Zinedine Zidane: Hazard is ready. We are happy, this is good news
Zidane on ISCO's words: it's ambition. Everyone wants to play
Bartomeu about VAR: In the match against Real Madrid, a non-existent penalty was awarded. We need fair football
Ian Wright: it's a Pity Ozil isn't playing, but Arteta's tenacity is admired
Josep Bartomeu: it was Important to start a new era for Barca with Messi. The Interests of the club are above all
Spider-man is a Barcelona fan. Tom Holland photographed in a Catalan t-shirt