Poland

Top 10. Czym jeżdżą Rosjanie

Rosja to trudny rynek dla producentów samochodowych. Nie tylko ze wzglêdu na nie³atwe warunki atmosferyczne, ale i fatalny stan dróg. Tu najlepiej sprawdza siê prosta technologia z poprzedniej epoki. I to widaæ po tym jakie auta w tym kraju sprzedaj¹ siê najlepiej.

Miejsce 10. Renault Logan
32.628 sprzedane egzemplarze w 2020 roku. Logan to nic innego jak Dacia Logan. Na rynku rosyjskim wszystkie Dacie wystêpuj¹ ze znaczkiem Renault. Obecnie to trzecia generacja tego modelu. Logan jest w sprzeda¿y w Rosji ju¿ od 15 lat i w tym czasie znalaz³ ponad 750 tys. nabywców.

Miejsce 9. Volkswagen Tiguan
32.982 sprzedane egzemplarze w 2020 roku. Tiguan w³aœnie zosta³ zmodernizowany (na zdjêciu model przed faceliftingiem). Od teraz na polskim rynku dostêpny jest jako hybryda plug-in (245 KM) jak i w wersji R z silnikiem o mocy 320 KM.

Miejsce 8. Toyota Rav4
36.433 sprzedane egzemplarze w 2020 roku. Kolejny SUV w Top 10. Aktualnie na rynku jest pi¹ta generacja Rav4 zbudowana na tej samej platformie co Lexus ES i Toyota Camry. Najnowsza odmiana ma napêd hybrydowy plug-in i a¿ 306 KM mocy.

Miejsce 7. £ada Largus
37.166 sprzedane egzemplarze w 2020 roku. Largus to budowane od 2012 kombi, dostêpne w wersji 5, 7 osobowej jak i transportowej. Auto jest technicznie identyczne z budowan¹ w latach 2006 – 2013 Daci¹ Logan MCV.

Miejsce 6. Hyundai Solaris
49.280 sprzedane egzemplarze w 2020 roku. Solrais to nazwa u¿ywana na rynku rosyjskim dla modelu Hyundai Accent. Auto dostêpne jest wy³¹cznie z 4-drzwiowym nadwoziem. Pod koniec 2019 roku Solaris przeszed³ modernizacjê.

Miejsce 5. Volkswagen Polo
58.455 sprzedane egzemplarze w 2020 roku. W Rosji VW Polo to limuzyna z du¿ym 550 litrowym. Pod karoseri¹ skrywa siê Skoda Rapid wraz z prostymi rozwi¹zaniami technicznymi pasuj¹cymi do rosyjskiego rynku. Polo ma a¿ 17 cm przeœwit, czyli wiêcej ni¿ nie jeden SUV.

Miejsce 4. Hyundai Creta
73.537 sprzedane egzemplarze w 2020 roku. To model zupe³nie nieznany na polskim rynku. Pierwsza generacja Crety pojawi³a siê na rynku w 2014 roku. SUV ma 4,27 m d³ugoœci i powsta³ na platformie, na której zbudowano Hyundaia i30, Kiê Ceed czy Kiê Soul.

Miejsce 3. Kia Rio
88.064 sprzedane egzemplarze w 2020 roku. Rosjanie kochaj¹ auta z du¿ymi baga¿nikami. Dlatego Kia oferuje na tamtym rynku Rio nie tylko z piêciodrzwiowym nadwoziem, a równie¿ jako limuzynê z du¿ym baga¿nikiem. Rio Sedan zarezerwowany jest wy³¹cznie na wybrane rynki.

Miejsce 2. £ada Vesta
107.281 sprzedane egzemplarze w 2020 roku.  To jeden z najnowszych modeli £ady. Vesta produkowana jest przez AutoWAZ od 2015 roku. Oferowana jest jako sedan, kombi i w wersji Cross. To model, który £ada oferowa³a równie¿ na wybranych rynkach Europy Zachodniej (np. Niemcy).

Miejsce 1. £anda Granta
107.281 sprzedane egzemplarze w 2020 roku. Model produkowany od 2011 roku. Granta dostêpna jest z jednym z czterech silników benzynowych o mocy od 87 do 118 KM.

Football news:

Mbappe dancing on the table 🕺 Watch as PSG celebrate their semi-final exit with passion
Pochettino on reaching the semi-finals: It's all down to the PSG players. I missed the adrenaline
Manuel Neuer: Bayern should have played better in Munich. We missed a lot of chances
Hans-Dieter Flick: Bayern lacked the final touch in attack. Congratulations to PSG
PSG President: We have invested a lot in the club to win the Champions League. Neymar and Mbappe have no reason to leave
Tuchel about 0:1 with Porto: Maybe not the best game to watch. Chelsea deserved to win after 180 minutes
Neymar on reaching the 1/2 Champions League: We knocked out the winner of the tournament. Now PSG should always strive to reach the semi-finals