Poland

Testy w Turcji: Szczepionka z Chin nieco mniej skuteczna

Szczepienie na COVID-19

AFP

Szczepionka na COVID-19 chiñskiego koncernu Sinovac Biotech chroni skutecznie przed COVID-19 w 83,5 proc. - wynika z trzeciej fazy testów klinicznych przeprowadzonych w Turcji. Wstêpnie informowano, ¿e testy w Turcji wykaza³y, i¿ szczepionka jest skuteczna w 91,25 proc.

W czasie testów nie wykryto ¿adnych powa¿nych efektów ubocznych szczepieñ.

Trzeci¹ fazê testów klinicznych szczepionki Sinovac Biotech w Turcji przeprowadzono z udzia³em 10 216 uczestników, z czego 6 648 otrzyma³o szczepionkê (pozostali otrzymywali placebo).

Szczepionkê CoronaVac firmy Sinovac, któr¹ zatwierdzono do u¿ycia ju¿ po wstêpnych wynikach testów, otrzyma³o ju¿ ponad 7 mln osób w Turcji. Ponad 2 mln osób otrzyma³y dwie dawki szczepionki.

Football news:

Foden stopped working with the company that tweeted about Mbappe. The firm said that all posts are coordinated with clients
Pogba on Jose's words about Solskjaer: He lost the match and wanted to talk not about the game, but about someone's dad. Very Mourinho-like
Herta went into quarantine with the whole team. Matches against Mainz, Freiburg and Schalke postponed
Benzema and Real Madrid are close to extending their contract until 2023
In 1936, the City was supposed to come to the USSR. The tour was approved by Stalin, but the organizer was shot
Petrzhela on Kudela's disqualification: A disaster! Black is black, and white is white. How else to say it?
Neymar was named the best player of the week in the Champions League