Poland

Teksas: Ślady brytyjskiego wariantu powszechne w ściekach

Piesi w Houston

AFP

W³adze Houston (Teksas) poinformowa³y, ¿e wariant koronawirusa SARS-CoV-2 B.1.1.7 (tzw. brytyjski wariant, bardziej zakaŸny ni¿ oryginalny szczep - red.) zosta³ wykryty w próbkach wody pobranych w ponad po³owie miejskich oczyszczalni œcieków - informuje CNN.

- Jest du¿o wariantu brytyjskiego w naszej spo³ecznoœci - przyzna³ naczelny lekarz Houston, dr David Persse, na konferencji prasowej.

- I (brytyjski wariant - red.) nadal siê rozprzestrzenia - doda³.

Persse poinformowa³, ¿e 8 lutego brytyjski wariant wykryto w próbkach z 21 (na 39) zak³adów uzdatniania wody w Houston, podczas gdy 22 lutego jego œlady znaleziono ju¿ w 31 z 39 takich zak³adów.

Football news:

Foden stopped working with the company that tweeted about Mbappe. The firm said that all posts are coordinated with clients
Pogba on Jose's words about Solskjaer: He lost the match and wanted to talk not about the game, but about someone's dad. Very Mourinho-like
Herta went into quarantine with the whole team. Matches against Mainz, Freiburg and Schalke postponed
Benzema and Real Madrid are close to extending their contract until 2023
In 1936, the City was supposed to come to the USSR. The tour was approved by Stalin, but the organizer was shot
Petrzhela on Kudela's disqualification: A disaster! Black is black, and white is white. How else to say it?
Neymar was named the best player of the week in the Champions League