Poland

Tarcza 2.0 to wciąż mało. Przedsiębiorcy są rozczarowani

Gospodarka

AFP

Ulgi w skadkach ZUS dla maych firm, potrjne postojowe oraz dostp do mikropoyczek dla samozatrudnionych to najnowsze propozycje rzdu. Dla rednich i duych podmiotw pomocy jest niewiele.

We wtorek rzd przyj i szybko skierowa do Sejmu uzupenienie do tzw. tarczy antykryzysowej, w ktrym znalazy si nowe instrumenty bezporedniego wsparcia dla firm.

Mae firmy, zatrudniajce od 10 do 49 osb, zyskaj prawo do tzw. wakacji skadkowych, czyli ulgi w skadkach ZUS paconych za pracownikw przez trzy miesice. Ulga wyniesie 50 proc. wszystkich skadek (na ubezpieczenia spoeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnociowy, Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych). Takich maych firm jest w Polsce ok. 151 tys.

Czytaj take: Tarcza nie zapobiegnie fali zwolnie, ale j zmniejszy

Dotd o zwolnienia (100-proc.) mogli wystpowa tylko samozatudnieni oraz mikrofirmy (do dziewiciu pracownikw).

Taka 50-proc. ulga dla maych firm jest lepsza ni propozycje sprzed kilku dni, gdy mwio si, e zwolnienia bd mogy dotyczy dziewiciu osb z caej zaogi mwi ukasz Bernatowicz, wiceprezes BCC. To wci niewystarczajce rozwizania. Obawiam si, e nie powstrzymaj pracodawcw przed zwolnieniami dodaje.

Wszystkie organizacje biznesowe we wsplnym stanowisku postuluj, by ze skadek ZUS (w 100 proc.) zwolni pracownikw wszystkich firm, take rednich i duych, jeli obroty przedsibiorstwa spady o 2530 proc. Takie zwolnienie, obejmujce trzy miesice, z moliwoci przeduenia na kolejne, mogoby realnie odciy przedsibiorcw. Rzd nas nie sucha, propozycje s niewystarczajce i nie bior pod uwag najwaniejszych postulatw zgaszanych przez firmy ocenia te we wtorek Konfederacja Lewiatan. To nie jest tarcza antykryzysowa 2.0, ktra zawiera rozwizania adekwatne do potrzeb gospodarki dodaj eksperci.

Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz mwia we wtorek, e nie jest to jeszcze ostatnie sowo rzdu w kwestii pomocy dla firm i kolejne rozwizania bd jeszcze przedstawione. Ale na razie nie wiadomo, jak szerokie bd. Ograniczeniem mog tu by moliwoci finansw publicznych.

Jak pokazuje uzasadnienie projektu ustawy wprowadzajcej najnowsze rozwizania, 50-proc. ulga w skadkach na ZUS dla maych firm ma kosztowa ok. 2,1 mld z miesicznie, czyli 6,3 mld z przez kwarta. Gdyby to byo 100-proc. zwolnienie, ubytek w budecie ZUS mgby przez trzy miesice sign 12,6 mld z, a gdyby zwolnienie objo wszystkich pracodawcw (bez sfery budetowej), nawet 3540 mld z przez kwarta.

Nowelizacja tarczy antykryzysowej, jeli chodzi o bezporedni pomoc dla przedsibiorstw dotknitych kryzysem, zakada te poszerzenie tzw. wiadczenia postojowego dla samozatrudnionych i osb wykonujcych umowy cywilnoprawne. Zamiast jednorazowego wiadczenia w wysokoci ok. 2 tys. z bdzie mona wystpowa po nie trzy razy mwi w mwnicy sejmowej ukasz Schreiber, minister w Kancelarii Premiera. Taka pomoc ma by wypacana po raz drugi i trzeci pod warunkiem wykazania w owiadczeniu, e sytuacja materialna nie ulega poprawie. Tu szacunkowe koszty sigaj od 3,9 mld z do 8,2 mld z, w wariancie maksymalnym 8,21 mld z.

Z projekcie ustawy znalaz si te zapis o rozszerzeniu krgu mikroprzedsibiorcw uprawnionych do ubiegania si o mikropoczyk z ZUS (w wysokoci 5 tys. z) z moliwoci jej umorzenia. Dotychczas ten instrument by dostpny tylko dla mikrofirm zatrudniajcych pracownikw (i deklarujcych, e utrzymaj zatrudnienie przez trzy miesice). Po zmianach uprawnione bd te podmioty, ktre nie zatrudniaj pracownikw, ale bd musiay kontynuowa swoj dziaalno (te przez 3 miesice). Rzd zakada, e o poyczk wystpi 90 proc. uprawnionych, czyli ok. 1,9 mln najmniejszych firm, a kolejne 90 proc. bdzie mogo ubiega si o umorzenie poyczki. W takim scenariuszu koszt to ok. 7,4 mld z (razem z poprzednim rozwizaniem 8,6 mld z).

W uzupenieniu tarczy antykryzysowej znalazo si te wiele innych zapisw sucych zachowaniu pynnoci finansowej, w tym poyczki z ARP dla firm transportowych czy instrumenty gwarancyjne z BGK. Pomoc dostan spdzielnie socjalne, a rodki finansowe z tarczy maj by zabezpieczone przed przymusem egzekucyjnym (np. w ramach postpowa komorniczych).

Football news:

There is a real chance that 50-60 clubs will go bankrupt. The owner of Huddersfield about the consequences of the pandemic
Valverde about the game with Manchester City: we Want to play so that we can go further. Real is ready to do anything for this
Great selection from Roma: KAFU opens up in the box and waits for a pass, but instead Totti and Batistuta score masterpieces
Sabitzer has been exposed to coronavirus in April
In the 90s, the Russian club played in the Finnish championship: the players carried cigarettes, the President went on the field. It ended because of the default
Flick about Holand: it is the first season, so it is too early to compare it with Levandovsky
Felix sprained a knee ligament in training. This is his 3rd injury of the season at Atletico