Poland

Tajwan: Ponad 100 tys. zł kary za złamanie zasad kwarantanny

Pracownicy ochrony zdrowia z Tajwanu

AFP

Tajwañczyk z Taichung zosta³ ukarany grzywn¹ w wysokoœci miliona nowych dolarów tajwañskich (ok. 35 tys. dolarów, ok. 130 tys. z³) za siedmiokrotne z³amanie kwarantanny, której by³ poddany po powrocie z wyjazdu w interesach do Chin kontynentalnych.

Burmistrz Taichung, Lu Shiow-yen potêpi³ jego zachowanie jako "powa¿ne przestêpstwo" i za¿¹da³ dla mê¿czyzny "surowej kary".

Milion nowych tajwañskich dolarów grzywny to najwy¿sza jak dot¹d na Tajwanie grzywna na³o¿ona za z³amanie zasad kwarantanny.

W grudniu 2020 roku imigrant zarobkowy z Filipin zosta³ ukarany grzywn¹ w wysokoœci 3 500 dolarów za z³amanie zasad kwarantanny przez osiem sekund. Mê¿czyzna poddaj¹cy siê kwarantannie w jednym z rz¹dowych centrów wyszed³ z pokoju na korytarz i zosta³ nagrany przez kamerê monitoringu.

Surowy re¿im kwarantanny i sprawny system namierzania kontaktów osób zaka¿onych przyczyni³ siê do tego, ¿e na Tajwanie wykryto jak dot¹d 889 zaka¿eñ i 7 zgonów chorych na COVID-19.

Football news:

A representative of Laporte's headquarters: We have not communicated with Arteta. Koeman's work deserves praise
Investing in solar energy, healthy food, and Weddings: A guide to Levandowski's immense business empire
Paul Scholes: Tiago doesn't look like a player fit for Klopp. He would be more suitable for Manchester United
Salah may be called up to the Egyptian national team to participate in the Olympics
Fosu-Mensah tore up the crosses and was out for a few months. Manchester United sold him to Bayer Leverkusen in January
Antonio Cassano: Does Conte understand that he is not Guardiola? Inter were just ridiculous in the Champions League
Juve will win again if Ronaldo is not in the starting line-up. They need a quality centre-forward, they don't grow as a team. Ventola about Cristiano