Poland

Szwecja: Atak nożownika. Osiem osób rannych

Osiem osób zrani³ m³ody mê¿czyzna w miejscowoœci Vetlanda w po³udniowej Szwecji. Napastnik zosta³ postrzelony przez policjê. Zdarzenie jest traktowane jako atak terrorystyczny.

Napastnikiem by³ oko³odwudziestoletni mê¿czyzna, który atakowa³ przechodniów ostrym przedmiotem.

Zrani³ osiem osób, kilka spoœród nich musia³o zostaæ przetransportowanych do szpitala, kilkorgu udzielono pomocy na miejscu zdarzenia.

Napastnik zosta³ postrzelony przez policjê i przewieziony do szpitala. Nie wiadomo, jaki jest jego stan.

Z pocz¹tku zdarzenie by³o traktowane jak usi³owanie zabójstwa, ale klasyfikacjê zmieniono na atak terrorystyczny.

Dwudziestolatek nie by³ jednak jeszcze przes³uchiwany i jego motywy s¹ nieznane.

Football news:

Everton are set to sell Moise Keane for 50 million euros. PSG are working on a deal
Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup