Poland

"Szpital na Narodowym będzie zwalniał łóżka w szpitalach"

Decyzjê o otwarciu szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym podejmie prawdopodobnie minister zdrowia - mówi³ w TVN24 Artur Zaczyñski, dyrektor powstaj¹cej na Narodowym placówki.

Pytany o to, czy szpital na Narodowym jest ju¿ gotowy do dzia³ania, Zaczyñski odpar³, ¿e "sam szpital to mury i sprzêt". - Jeszcze s¹ ludzie - wtedy mówimy o dzia³alnoœci leczniczej szpitala - doda³.

Zaczyñski podkreœli³, ¿e obecnie wa¿ne jest przygotowanie wszystkiego do dzia³ania w szpitalu poniewa¿ "jak grodzie siê zamknie, wjedzie pierwszy pacjent, to wszystko siê zamknie, bêdzie strefa ska¿ona".

Football news:

Griezmann on Messi: I admire Leo, and he knows it. We have a great relationship
Rooney on the possibility of a move to Barca in the 2010/11 season: Thinking about it. Could fit in perfectly
Hooray, in England they will let the audience into the stands again! While up to 4 thousand and not everywhere, but the clubs are happy 😊
Solskjaer about the match with Istanbul: these are the Champions of Turkey, it will be difficult
Gasperini on the nomination for the best coach of the year award: If we beat Liverpool, maybe I'll get a few votes
Julian Nagelsmann: Leipzig want to give PSG that final feeling they are talking about
Tuchel Pro Champions League: Match with Leipzig - the final of our group