Poland

Szefowej Kancelarii Sejmu z wysokimi nagrodami

Fotorzepa, Jerzy Dudek

Szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska w ubiegym roku otrzymaa nagrody w wysokoci ponad 45 tys. zotych. Dwukrotnie nagrody przyznawa byy marszaek Sejmu Marek Kuchciski, a raz Elbieta Witek.

Centrum Informacyjne Sejmu poinformowao WP.pl, e nagrody dla Agnieszki Kaczmarskiej byy przyznawane trzykrotnie w 2019 roku.

W kwietniu i maju szefowa Kancelarii Sejmu otrzymaa po 15 440,31 z, a w listopadzie14 447,09 z.

Jakie byy powody przyznawania nagrd?"Zajmowanie stanowiska Szefa Kancelarii Sejmu wymaga wykorzystania zdolnoci organizacyjnych, dowiadczenia, a take penego zaangaowania. Wie si to z koniecznoci posiadania rozlegej wiedzy zwizanej z parlamentaryzmem, powanym ograniczeniem czasu prywatnego, koniecznoci staej gotowoci do realizacji nowych zada, brakiem moliwoci ograniczenia czasu pracydo przyjtych norm" - tumaczy CIS.