Poland

Szczęśliwy przegrany wygrał z Djokoviciem

Sensacja w Wiedniu: Novak Djokoviæ przegra³ 2:6, 1:6 w æwieræfinale z w³oskim „lucky loserem” Lorenzo Sonego. Odpad³ tak¿e obroñca tytu³u Dominic Thiem.

Lorenzo Sonego roœnie w Wiener Stadthalle z meczu na mecz. Po Dusanie Lajoviciu i Hubercie Hurkaczu zwyciê¿y³ tak¿e lidera rankingu œwiatowego. Pokona³ Djokovicia zadziwiaj¹co wysoko, od pierwszej wymiany dominowa³ na korcie, maj¹c w arsenale dobre serwisy i regularny bekhend oraz niezwykle szybkie nogi.

Ledwie trzy gemy wygrane przez Serba to i tak ma³a kara za widoczn¹ pasywnoœæ Novaka. Lider rankingu wygl¹da³ na mocno zniechêconego koniecznoœci¹ mierzenia siê z uskrzydlonym rywalem. Od czasu do czasu zrywa³ siê do bardziej dynamicznych akcji, ale robi³ to zupe³nie bez wiary. Nie umniejszaj¹c sukcesu 25-letniego W³ocha – wyraŸnie mu pomaga³.

W dotychczasowej karierze Lorenzo Sonego nie by³o wielu efektownych wydarzeñ. Wprawdzie w³oscy eksperci mówili o du¿ym talencie, ale jeden wygrany skromny turniej ATP na trawie (Antalya 2019) i od trzech lat w miarê solidna gra w ATP Tour (g³ównie na kortach ziemnych) nie powodowa³y zachwytów, lepsze opinie zbiera³ ostatnimi czasy ten nieco m³odszy – Jannik Sinner.

Podczas koronawirusowej przerwy Sonego wyleczy³ jednak przykr¹ kontuzjê nadgarstków, nastêpnie wygra³ w czerwcu wznowione po latach mistrzostwa W³och (Campionati Italiani Assoluti), do tego rodzinne miasto Turyn zrobi³o go swym œwiatowym ambasadorem (pani burmistrz Chiara Appendino jest wielkim kibicem tenisa) i nagle to Lorenzo mo¿e okazaæ siê now¹ nadziej¹ W³och.

W sobotnim pó³finale zagra z Danem Evansem, który zwyciê¿y³ 7:6 (7-3), 4:6, 6:3 Grigora Dimitrowa. Drug¹ parê pó³fina³ow¹ stworzyli Kevin Anderson (pokona³ 6:4, 7:6 (7-5) Danii³a Miedwiediewa) oraz Andriej Rubliow, lepszy od wyraŸnie zmêczonego mistrza US Open – Dominica Thiema. Rosjanin wygra³ z Austriakiem 7:6 (7-5), 6:2.

Wszystkie s³awy pokonane w Wiedniu (Djokovic, Thiem, Tsitsipas i Miedwiediew) maj¹ ju¿, obok Rafaela Nadala i Aleksandra Zvereva, pewnoœæ gry w ATP Finals w Londynie. Rubliow jest bardzo blisko awansu. Do ostatniego, ósmego miejsca w Masters nabli¿ej maj¹ Diego Schwartzman, Matteo Berrettini i Gael Monfils.

W turnieju deblowym znani s¹ pierwsi finaliœci – zostali nimi Jamie Murray i Neal Skupski. Brytyjczycy wygrali 6:4, 6:4 z Robertem Farahem (Kolumbia) i Fabrice'em Martinem (Francja). £ukasz Kubot i Marcelo Melo zagraj¹ spotkanie pó³fina³owe w sobotê wieczorem po singlach. Rywalami Polaka i Brazylijczyka s¹ dwukrotni mistrzowie Roland Garros (2019 i 2020) Niemcy Kevin Krawietz i Andreas Mies.

Football news:

Maradona was buried near Buenos Aires next to his parents
Mourinho on Maradona: We can find his football on Google, but we won't find Diego there. I miss him
Fabio Capello: against such a mediocre Real Madrid, Inter could have played better
Ibrahimovic met with the Swedish national team coach in Milan
Тот Tottenham midfielder Winks scored from 49 yards. This is the 3rd result in the Europa League, all - in this draw
This miss will hurt all men: Molde player missed from half a meter and drove into the bar
Mikel Arteta: I am Very happy with Pepe's game against Molde. Arsenal played well overall