Poland

Świadek koronny: Skuteczne narzędzie czy pole do nadużyć?

Pozostało jeszcze 79% treści

P od koniec stycznia do Sądu Okręgowego w Łodzi trafił akt oskarżenia przeciwko najbardziej znanemu w Polsce świadkowi koronnemu, byłemu członkowi „grupy pruszkowskiej”, Jarosławowi S. vel Ł. ps. „Masa”. Oskarżony jest on o 17 przestępstw, m.in. oszustwa co do mienia wielkiej wartości, składanie fałszywych zeznań, zawiadomień o przestępstwach niepopełnionych, korupcję i paserstwo. „Masa” przebywa w areszcie od maja 2018 r. Teraz grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Ta sytuacja na nowo skłania do dyskusji na temat tego, czy instytucja świadka koronnego jest w ogóle potrzebna, czy jest polem do nadużyć, czy może jednak jest skuteczna, a jeśli tak, to czy i jakich reform wymaga?

Instytucja świadka koronnego obowiązuje w polskim prawie od 1 września 1998 r. Najpierw miało być to rozwiązanie tymczasowe – miało obowiązywać do 31 sierpnia 2001 r., a potem do 1 września 2006 r. Ostatecznie zostało jednak na stałe wprowadzone do naszego porządku prawnego. Od początku było bardzo skutecznym narzędziem w walce z przestępczością zorganizowaną. Z drugiej strony wzbudzało i wciąż wzbudza wiele kontrowersji, głównie za sprawą sytuacji, w których świadkowie pomawiali inne osoby czy – jak „Masa” – powracali na drogę przestępstwa lub z różnych względów tracili przyznany im status. Te same problemy dotykają też instytucję „małego świadka koronnego”, powszechnie nazywaną „sześćdziesiątką” (od art. 60 k.k.), z której coraz chętniej korzystają prokuratorzy.

Ograniczenia stosowania

Świadek koronny na gruncie ustawy z 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1197) to podejrzany, który został dopuszczony do składania zeznań w charakterze świadka na zasadach i w trybie określonym tą ustawą. Przepisy precyzują tę definicję, wskazując, że podejrzany, który ma zostać świadkiem koronnym, jeszcze przed złożeniem w sądzie aktu oskarżenia musi przekazać organowi prowadzącemu postępowanie karne informacje, które mogą pomóc w ustaleniu okoliczności przestępstwa, pozostałych sprawców, ujawnieniu bądź zapobieżeniu innym przestępstwom. Co ważne, świadkiem koronnym nie może zostać podejrzany, który:


Football news:

Bale and Mariano Diaz missed real's two-way game as a precaution. The Welshman is overworked
Ex-coach of the Kazanka river Klyuyev can lead Dinamo St. Petersburg
Barca defender Miranda is of Interest to Borussia Gladbach, Juventus, Betis, Porto and PSV
Tataev was our best player in both games. The coach of mladá Boleslav on the own goals of Alexis
Gianni Infantino: I have Heard Interesting proposals about the salary ceiling, limiting the amount of transactions, creating a reserve Fund
Herta Darida's midfielder ran 14.65 km in the game against Borussia Dortmund. This is a Bundesliga record
Neuer on the action black Lives matter: We are tolerant, open to the world and there should be no barriers to this