Poland

Suski na Twitterze: Powrót PO gorszy od III wojny światowej

"Zbudujemy ten most chyba, ¿e bêdzie III wojna œwiatowa albo coœ gorszego - powrót PO do w³adzy" - napisa³ na Twitterze pose³ PiS, Marek Suski.

Suski poinformowa³ na Twitterze o tym, ¿e podczas wizyty w Garwolinie bra³ udzia³ w dyskusji o "wariantach budowy dróg dojazdowych do projektowanego mostu na Wiœle w Kozienicach".

Most o którym mowa powstaje w ramach Rz¹dowego Programu Uzupe³niania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów.

Inwestycja obejmuje - oprócz budowy mostu - równie¿ rozbudowê istniej¹cych dróg powiatowych lub budowê nowej drogi powiatowej.

"Zbudujemy ten most chyba, ¿e bêdzie III wojna œwiatowa albo coœ gorszego - powrót PO do w³adzy" - zadeklarowa³ pose³ PiS na Twitterze. 

Football news:

Foden stopped working with the company that tweeted about Mbappe. The firm said that all posts are coordinated with clients
Pogba on Jose's words about Solskjaer: He lost the match and wanted to talk not about the game, but about someone's dad. Very Mourinho-like
Herta went into quarantine with the whole team. Matches against Mainz, Freiburg and Schalke postponed
Benzema and Real Madrid are close to extending their contract until 2023
In 1936, the City was supposed to come to the USSR. The tour was approved by Stalin, but the organizer was shot
Petrzhela on Kudela's disqualification: A disaster! Black is black, and white is white. How else to say it?
Neymar was named the best player of the week in the Champions League