logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Poland

Strzembosz, Koncewicz: Historia pokazała, że warto być uczciwym

Adobe Stock

Obie strony konfliktu: rzdzcy i opozycja, s zadowolone z wyroku TSUE z 19 listopada 2019 r. Co powiedzia Trybuna? I komu przyzna racj? mwi Adam Strzembosz, byy pierwszy prezes SN, i prof. Tomasz T. Koncewicz, kierownik Katedry Prawa Europejskiego Uniwersytetu Gdaskiego.

Jak czyta i rozumie wyrok TSUE z 19listopada 2019 r.? Czy to moliwe, aby zadowoli obie strony?

Adam Strzembosz: To, co powiedzia Trybuna, byo tak konkretne i tak zgodne z moimi przekonaniami, e nie mam najmniejszych wtpliwoci, jak go rozumie. Wadze musz si liczy z wyrokiem TSUE, bo to jest sedno wsplnoty. Oczywicie SN by z orzeczenia zadowolony, bo podano w nim niezwykle konkretne przesanki pozwalajce uzna, e dany organ jest waciwy do decydowania o powoaniu sdziw na okrelone stanowiska, i kryteria, ktre musz by spenione, by dany organ mg by uznany za sdowy. Jeeli chodzi o stron rzdow, to z tego co syszaem, powouje si na pkt 145 orzeczenia, twierdzc, e wszystkie decyzje pana prezydenta s teraz nienaruszalne. To jawne przekamanie. Ten przepis jedynie mwi, e skoro w polskim systemie prawnym nie ma rodkw odwoawczych od postanowienia prezydenta, to one musz by koniecznie na etapie wczeniejszym. Trzeba pamita, e kolejne zmian...

Themes
ICO