Poland

Stołeczna palestra już bez malwersanta

Adobe Stock

100 tys. z pobra od klienta warszawski adwokat pod pretekstem uiszczenia wpisu sdowego. Problem w tym, e wpis wynis 25 tys. z, a pozostaa kwota zostaa na koncie prawnika. Za swoj dziaalno zosta wydalony z palestry.

W zeszy czwartek kontrowersyjna Izba Dyscyplinarna Sdu Najwyszego rozpoznawaa spraw adwokata B.P. (redakcja zostaa zobowizana do niepodawania personaliw prawnika).

W zeszym roku adwokat B.P. orzeczeniem Sdu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie zosta zawieszony w obowizkach zawodowych na dziewi miesicy i w tym okresie wystpowa na licie adwokatw niewykonujcych zawodu informuje Micha Fertak, rzecznik prasowy ORA.

Sprawa, ktra dotara do Sdu Najwyszego, dotyczya pokrzywdzenia firmy Samsung Electronics. Prawnik w 2018 r. zosta przez warszawski sd adwokacki uznany za winnego tego, e jako penomocnik firmy przekazywa jej niepene i nieprawdziwe informacje o toczcym si postpowaniu, co wicej, B.P. podj mia te samodzielnie decyzj o cofniciu pozwu. Za to wymierzono mu kar w wysokoci trzykrotnoci podstawowej skadki izbowej.

Na tym nie zakoczya si jego lista przewinie. T sam firm wprowadzi bowiem w bd co do wysokoci wpisu sdowego. Wpierw pobra od klienta 25 tys. z nie przekazujc pienidzy do sdu. Nastpnie wskaza na potrzeb wpacenia dodatkowych 75 tys. z. Te pienidze ju trafiy na sdowe konto. Okazao si, e byo to jednak o 50 tys. z za duo. Sd, chcc zwrci nadwyk, skontaktowa si z B.P., a ten poda mu numer swojego rachunku bankowego i tam rodki zostay przelane. Z klientem adwokat zapomnia si ju jednak rozliczy. Za przywaszczenie 75 tys. z zosta skazany na najsurowsz z kar wydalenie z adwokatury. Ten wymiar kary utrzyma Wyszy Sd Dyscyplinarny. W zoonej do Sdu Najwyszego kasacji obroca obwinionego dowodzi m.in., e doszo do przedawnienia karalnoci czynw B.P. Wskazywa te, e wymierzona kara bya raco wysoka, bo w kocu pienidze adwokat zwrci i przeprosi byego mocodawc.

Stajc przed Izb Dyscyplinarn, adwokat wnis o odroczenie sprawy, powoujc si na to, e zblia si termin posiedzenia Trybunau Konstytucyjnego dotyczcego statusu Izby Dyscyplinarnej, a on sam zoy wniosek do prezydenta o akt aski.

Skadu izby jednak nie przekona. Kasacja zostaa oddalona jako oczywicie bezzasadna. W ustnych motywach przewodniczcy Tomasz Przesawski podkrela, e kar trudno okreli jako raco wysok. B.P. postpi bowiem nieuczciwie, wyrzdzajc du szkod zarwno klientowi, jak i swojej korporacji. W jego ocenie od adwokatury naley wanie oczekiwa stanowczych reakcji, gdy dochodzi do podobnych sytuacji, jak w opisywanej sprawie.

Sygnatura akt: II DSI 77/19