Poland

Środek ciężkości przesuwa się w stronę infrastruktury

Pandemia odcinie pitno na budownictwie w najbliszych latach wicej zlece bdzie pyn z rynku inynieryjnego ni kubaturowego.

Wedug prognoz firmy Spectis w2020 r. rynek budowlany skurczy si o3 proc., awprzypadku firm zatrudniajcych powyej dziewiciu pracownikw o5 proc. Dziki mocnemu Iproczu oczekiwania s nieco bardziej optymistyczne ni wiosn, kiedy caoroczny spadek analitycy Spectis szacowali na odpowiednio 5 i6 proc.

Wlatach 20202021 spowolnienie mocniej dotknie rynek budownictwa prywatnego, co oznacza, e przedsibiorstwa nastawione na kubaturwk mog mie due trudnoci zwypenieniem portfela zamwie na lata 20212022.

Mieszkaniwka relatywnie dobrze radzi sobie ze skutkami pandemii, przede wszystkim mocno trzymaj si inwestycje inwestorw indywidualnych, podczas gdy deweloperzy przez lockdown zanotowali wiksz korekt, jeli chodzi opozwolenia na budow irozpoczynane inwestycje. Gbszego spowolnienia naley oczekiwa wprzypadku rynku niemieszkaniowego: inwestorzy bd si wstrzymywa zczci planowanych projektw.

Najwiksze nadzieje zwizane s zbudownictwem inynieryjnym planowanym na poziomie centralnym, ze wspfinansowaniem zfunduszy unijnych. Karty rozdawa bd Generalna Dyrekcja Drg Krajowych iAutostrad oraz PKP Polskie Linie Kolejowe. Spowolnienia inwestycyjnego naley oczekiwa, jeli chodzi osamorzdy cho wsukurs moe przyj rzdowy Fundusz Inwestycji Samorzdowych. Paliwem dla rynku bd niewtpliwie fundusze unijne. To Instrument na rzecz Odbudowy iZwikszenia Odpornoci na lata 20212023 (57 mld euro grantw ipoyczek dostpnych dla Polski) oraz budet na lata 20212027 (67 mld euro grantw dla Polski). Do tego do koca 2023 r. realizowane bd inwestycje zpoprzedniego budetu (20142020). Oznacza to, e wlatach 20222023 rynek inynieryjny powinien stabilizowa dynamik budownictwa.

Wsierpniu produkcja budowlano-montaowa (wfirmach zatrudniajcych powyej dziewiciu osb) bya nisza o12,1 proc. rok do roku, po omiu miesicach o1,7 proc.

Czy kurczcy si rynek budownictwa oglnego moe skoczy si walk cenow firm ozlecenia? Zuwagi na mniejsz liczb kontraktw na rynku ju od jakiego czasu obserwowane jest lekkie zaostrzenie konkurencji, jednak nie jest to a tak zacita konkurencja jak wlatach 20152016. Rynkowi nie grozi wic raczej powtrka zfali nierentownych kontraktw zlat 20172019. Jak na razie dynamika portfela zamwie czoowych 20 wykonawcw wci jest dodatnia, wiksze powody do zmartwie maj redniej wielkoci firmy, czsto bdce podwykonawcami mwi Bartomiej Sosna, ekspert rynku budowlanego wfirmie Spectis.

Football news:

🎮 We made a game about Khabib - fight for him and try to fill up Geiji
Tebas about klasiko: the Game of the best teams in the world. The most important match of club football
Leeds forward Bamford scored a hat-trick. He has 6 goals in 6 Premier League games
Moyes on the spectators in the stadiums: People watch matches in cinemas, why can't they do it on the street?
Gerard Pique: Extending a contract and signing a burofax are two different things. I defended the Interests of the team
Thibaut Courtois: Messi and Ronaldo are some of the best players in history
Jack Wilshere: Everyone thinks I'm 30-31, not 28. I Feel like I can still do a lot