Poland

Spowolnienie kolejnym problemem dla budżetu

Budet i Podatki

Bloomberg

Im mocniejsze osabienie wzrostu PKB, tym wolniej bd rosy wpywy z podatkw. Budet bez deficytu w 2020 roku wydaje si niemoliwy, ale najwiksze kopoty mog pojawi si rok pniej.

Chcemy dokona postpu i chcemy odeprze take niebezpieczestwa, ktre mog si pojawi, np. zwizane z moliwym powaniejszym spowolnieniem gospodarczym, bo nie chc uywa sowa kryzys mwi prezes PiS Jarosaw Kaczyski podczas prezentacji skadu nowego rzdu.

Kryzys rzeczywicie nam raczej nie grozi, ale ryzyko, e PKB bdzie rs stosunkowo wolno, jest coraz wiksze. Ostatnio kilka instytucji midzynarodowych obniyo prognozy na 2020 r. dla Polski: Komisja Europejska do 3,3 proc., agencja ratingowa S&P do 3,2 proc., a Midzynarodowy Funduszy Walutowy do 3,1 proc. To znacznie mniejszy wzrost ni 5,1 proc. w 2018 r. i ponad 4 proc. w 2019 r.

Problem z podatkami

Takie spowolnienie gospodarcze moe stanowi problem take dla budetu pastwa. Co do zasady im wolniej ronie PKB, tym wolniej ronie baza podatkowa i co za tym idzie wpywy z podatkw wyjania Grzegorz Maliszewski, gwny ekonomista Millennium Banku. W najgorszym przypadku dochody podatkowe mog by nawet nisze od tych zaoonych w budecie, co powodowaoby konieczno ci w wydatkach lub wiksz dziur w kasie pastwa.

Czytaj take: Dug publiczny nie zawsze jest zy

To, czy rzeczywicie tak si stanie w przyszym roku, zaley od gbokoci spowolnienia. Zdaniem Janusza Jankowiaka, gwnego ekonomisty Polskiej Rady Biznesu, ryzyko duych kopotw budetowych jest due, bo i gospodarka bdzie mocno kule. Oczekuj, e PKB wzronie tylko o 2,5 proc., co bdzie wynikao z bardzo niesprzyjajcego otoczenia zewntrznego wyjania Jankowiak.

Fiskus gotowy?

Wszystkie dochody podatkowe, zarwno od dochodw osobistych, takie jak PIT i CIT, jak i od konsumpcji, jak VAT i akcyza, maj charakter cykliczny. Skoro spada tempo wzrostu, a proces uszczelniania VAT praktycznie si zakoczy, to na superdochody z podatkw budet nie ma co liczy uwaa Jankowiak.

Ciekawe, e Ministerstwo Finansw take oczekuje spowolnienia, cho nie tak gbokiego. Projekt budetu zakada realny wzrost PKB w przyszym roku o 3,7 proc., a wzrost dochodw z podatkw o 5,7 proc. w porwnaniu z przewidywanym wykonaniem w 2019 r.

Taki przyrost podatkw nie wydaje si jako mocno wygrowany, ale zdaniem Aleksandra aszka, gwnego ekonomisty Forum Obywatelskiego Rozwoju, trzeba spojrze na punkt odniesienia. Myl, e zaoony poziom przewidywanego wykonania" jest zbyt wygrowany, nie uda si go osign. A e baza odniesienia w 2019 r. bdzie nisza, to i plany na 2020 r. trudniejsze do zrealizowania podkrela aszek.

Nadzieja w konsumpcji

Myl jednak, e nie musi by bardzo le. Nawet jeli PKB bdzie rs wolniej, ni zakada resort finansw, to liczy si take struktura tego wzrostu zaznacza jednak Grzegorz Maliszewski.

Filarem naszego budetu s podatki od konsumpcji (takie jak VAT i akcyza), a akurat konsumpcja moe pozosta w 2020 r. relatywnie silna, wspierana choby transferami spoecznymi. Spowolnienie bdzie gwnie efektem gorszej sytuacji w eksporcie i inwestycjach. I mao prawdopodobne jest, by w wyniku tego nastpi wzrost bezrobocia. Cho zatrudnienie nie bdzie ju mocno rosnc, nie sdz, by pojawiy si due zwolnienia mwi Maliszewski. Za to wynagrodzenia wci powinny rosn, wic dochody z PIT nie powinny mocno ucierpie (cho reforma PIT i tak je uszczuplia o ok. 6 mld z).

Do tego dochodzi jeszcze inflacja uzupenia Piotr Bielski, gwny ekonomista Santander Bank Polska. Im wysza, tym lepiej dla budetu, a resort finansw ostronie zaoy j na poziomie 2,5 proc.

Im wolniejszy wzrost PKB, tym oczywicie trudniej bdzie budetowi podsumowuje Bielski. Jednak to chyba jeszcze nie ten moment, by z tego powodu wynikay jakie ogromne kopoty. Niemniej to kolejny kamyczek do budetowych problemw w przyszym roku zaznacza Bielski.

Deficyt jednak bdzie

Nad budetem na 2020 r., ktry zosta zaprojektowany jako pierwszy budet bez deficytu", wisi due ryzyko pojawienia si jednak pewnej dziury. W projekcie nie uwzgldniono 13. emerytury, ktr PiS obieca w wyborach, co bdzie kosztowao ok. 10 mld z. Niepewny jest los zniesienia limitu skadek ZUS, bez czego nie wpynie ponad 5 mld z. Moe si te pojawi pokusa zamroenia cen prdu na kolejny rok, co kosztowaoby kolejne ok. 5 mld. W sumie mamy ok. 20 mld z nieplanowanych wydatkw, po ktrych uwzgldnieniu moemy zapomnie o budecie bez deficytu analizuje Bielski.

Ambitne plany czy wyborcza obietnica

Pierwszy budet bez deficytu" tak plan finansowy pastwa na 2020 r. przedstawia pod koniec sierpnia premier Mateusz Morawiecki. Miao to przekona Polakw, e rzd PiS na tyle odpowiedzialnie zarzdza finansami, e sta go i na rosnce transfery socjalne, i na rekordowo dobre wyniki budetu. Problem w tym, e projekt na 2020 r. nie przewidywa wypaty 13. emerytury, za to przewidywa zniesienie limitu skadek na ZUS. Teraz rzd PiS musi wypaci dodatkowe wiadczenia dla emerytw, bo obieca to w wyborach, a Jarosaw Gowin zapowiedzia, e nie poprze ustawy o zniesieniu limitu. Wane te, e koncepcja budetu bez deficytu w duej mierze opieraa si na dochodach jednorazowych, m.in. z tytuu opaty za transfer aktyww z OFE na prywatne konta. Opata ta budzi jednak ogromne kontrowersje. ?

Rafa Benecki gwny ekonomista ING Banku lskiego

Dla wpyww podatkowych w przyszym roku kluczowa bdzie inflacja i realizacja zaoe co do uszczelnienia systemu. Jeli chodzi o cykliczne spowolnienie, najwiksze kopoty dla finansw publicznych przewiduj w 2021 r. Wwczas nie bdzie ju jednorazowych dochodw. W 2020 r. dochody te ratuj budet, cho i tak pojawi si tam deficyt. Wyzwaniem dlarzdu na 2020 r. jest zachowanie tzw. reguy wydatkowej. Jeli miayby si tam zmieci nowe wydatki, konieczne byoby wskazanie nowych rde dochodw, takich jak nowe podatki.

WIDEO KOMENTARZ

Football news:

Lampard on 3-0 with Watford: a dry Win at home, three goals scored-Chelsea played very well
Pulisic on 3-0 with Watford: Chelsea needed this win. We are confident that we can get into the top 4
Rebic scored 9 goals for Milan in 11 Serie A matches
Mikel Arteta: getting Arsenal into the Champions League seemed impossible a few weeks ago
Бав Bayern won the gold double in Germany for the 13th time
Neuer provided an assist in the German Cup final with Bayer
Sarri about 4:1 with Torino: Juve had a false sense of security after a couple of goals