logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Poland

Społeczeństwa karmione iluzją

Fotorzepa, Maciej Zienkiewicz

Skd si bierze pokusa autokracji? Jak si rodzi autokracja, autorytaryzm, despotyzm, wspczesna satrapia czy jakkolwiek bymy nazwali antydemokratyczn form rzdw?

Mody polski filozof Jan Tokarski przypomina w tym kontekcie Tukidydesa i jego Wojn peloponesk". Stan wojny, innymi sowy permanentnego i samonapdzajcego si konfliktu, ktry jest podglebiem politycznoci, Tukidydes opisuje, uywajc pojcia statis" (cz, frakcja, partia). To panujcy w pastwie zamt, niead, polityczne namitnoci doprowadzone do stanu wrzenia. Tam, gdzie zapanowaa statis, walkami partyjnymi rzdzi logika eskalacji. Z czasem to sam konflikt staje si gwn racj istnienia zwanionych stronnictw. Porozumienie jest niemal niemoliwe...". I dodaje, e efektem statis jest rozchwianie porzdku politycznego, podwaenie spajajcych wsplnot wizi. Zrewoltowane, wyswobodzone z wszelkich ram namitnoci polityczne oraz logika wewntrznej walki obracaj polityk w jej przeciwiestwo. Pastwo, jego instytucje i rzdzce nimi prawa nie s ju przedmiotem wsplnej troski wszystkich obywateli. Staj si zwykymi instrumentami wadzy, ktre przechodz po prostu z r...

Themes
ICO