Poland

Społeczeństwa karmione iluzją

Fotorzepa, Maciej Zienkiewicz

Skd si bierze pokusa autokracji? Jak si rodzi autokracja, autorytaryzm, despotyzm, wspczesna satrapia czy jakkolwiek bymy nazwali antydemokratyczn form rzdw?

Mody polski filozof Jan Tokarski przypomina w tym kontekcie Tukidydesa i jego Wojn peloponesk". Stan wojny, innymi sowy permanentnego i samonapdzajcego si konfliktu, ktry jest podglebiem politycznoci, Tukidydes opisuje, uywajc pojcia statis" (cz, frakcja, partia). To panujcy w pastwie zamt, niead, polityczne namitnoci doprowadzone do stanu wrzenia. Tam, gdzie zapanowaa statis, walkami partyjnymi rzdzi logika eskalacji. Z czasem to sam konflikt staje si gwn racj istnienia zwanionych stronnictw. Porozumienie jest niemal niemoliwe...". I dodaje, e efektem statis jest rozchwianie porzdku politycznego, podwaenie spajajcych wsplnot wizi. Zrewoltowane, wyswobodzone z wszelkich ram namitnoci polityczne oraz logika wewntrznej walki obracaj polityk w jej przeciwiestwo. Pastwo, jego instytucje i rzdzce nimi prawa nie s ju przedmiotem wsplnej troski wszystkich obywateli. Staj si zwykymi instrumentami wadzy, ktre przechodz po prostu z r...

Football news:

Tiago Silva: At 35, players leave the Premier League, and I'm just starting out. This is the most difficult League
Barcelona will pay Suarez half of the salary for the remaining year on the contract (Onda Cero)
Manchester United will not pay more than 25 million euros for Teles. The player hopes that the deal will be finalized this week
Morata's transfer to See is agreed. Tomorrow he will fly to Turin and sign a contract
Pamakana Interesting man UTD
Karasev is scheduled for the young boys-Tirana match in the Europa League
Les Ferdinand: the Decision to take a knee was very powerful, but its impact has decreased. The message is lost