Poland

Sondaż: Polska 2050 dogania Koalicję Obywatelską

Polska 2050 dogania Koalicjê Obywatelsk¹, poparcie dla PiS siê zmniejsza - wynika z najnowszego sonda¿u IBRiS dla Wirtualnej Polski.

Gdyby wybory odby³y siê w najbli¿szy weekend wygra³by je PiS, który uzyska³by 30 proc. g³osów (spadek o 3,2 pkt. proc. w stosunku do ostatniego badania) - wynika z najnowszego sonda¿u.

Druga jest Koalicja Obywatelska z poparciem 19,6 proc. (spadek o 4 pkt. proc.). Na podium znalaz³ siê jeszcze ruch Polska 2050, który zyska³ w stosunku do ostatniego badania 8,4 pkt. proc. i mo¿e liczyæ na poparcie 17,5 proc. wyborców.

Czwarte miejsce zajê³a Lewica (9,5 proc. poparcia, wzrost o 0,6 pkt. proc.). Próg wyborczy przekraczaj¹ jeszcze Konfederacja (7,5 proc., wzrost o 3 pkt. proc.) i PSL-Koalicja Polska (5 proc., spadek o 1 pkt. proc.).

10,9 proc. badanych nie wie na kogo odda³oby g³os.

Gotowoœæ do udzia³u w wyborach deklaruje 53,2 proc. ankietowanych.

Sonda¿ przeprowadzono 23 stycznia metod¹ telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie 1100 osób.

Football news:

Jose Mourinho: Bale had psychological scars after a couple of seasons with constant injuries
Andrea Pirlo: Juventus have everything to pass Porto, but we will not underestimate it
Pep about the championship: City need 6-7 wins. The opponents need to win everything and wait for our failures
UEFA suspended the referee of the PSG - Istanbul match until the end of the season for inappropriate behavior. The UEFA Control, Ethics and Disciplinary Committee (CEDB) has decided to sanction the referees who worked at the Champions League match between PSG and Istanbul on December 8
The Liverpool management considers the question of Klopp's resignation absurd. He retains full support
Jurgen Klopp: Liverpool will benefit from the Champions League, I hope. Let's go through Leipzig - we can become more confident
Laporta meets with Koeman and Barcelona players