Poland

Sondaż: Kto wierzy, że śledztwo ws. Banasia to zemsta?

Marian Bana, prezes Najwyszej Izby Kontroli

Fotorzepa/ Jerzy Dudek

Zdania respondentw co do motyww prokuratury i sub w sprawie Banasia s bardzo zrnicowane.

Wedug sondau IBRiS wykonanego na zlecenie Rzeczpospolitej, nieco ponad 36 proc. badanych wierzy, e organa cigania prowadz ledztwo w celu wyjanienia tej sprawy i zarzutw, jakie pojawiy si publicznie wobec obecnego prezesa NIK.

A 30 proc. respondentw uwaa jednak, e motywem postpowania prokuratury i sub jest zemsta polityczna. Ale take prawie 30 proc. zapytanych nie wie, co sdzi o powodach intensywnych przeszuka z poprzedniego tygodnia m.in. w mieszkaniach i biurach szefa Izby.

Dowiedz si wicej: Co ledczy znajd w laptopie prezesa NIK?

Wpyw na ocen zachowania sub ma orientacja polityczna pytanego. Wyborcy PiS i Zjednoczonej Prawicy generalnie wierz w propastwowe i wynikajce z przestrzegania prawa motywy cigania Banasia.

Prawie 60 proc. z nich uwaa, e celem postpowania jest ch wyjanienia sprawy. Trzeba jednak podkreli, e a 30 proc. nie umie wskaza motyww dziaania sub. Moe to oznacza, e nawet w elektoracie PiS spora grupa nie wierzy w zwyke subowe motywacje m.in. ostatnich przeszuka. Tym bardziej e 9,5 proc. wyborcw obozu wadzy dopuszcza, i motywem bya polityczna zemsta.

Jakie s Pana/Pani zdaniem motywy dziaania prokuratury i sub w sprawie badania owiadczenia majtkowego prezesa NIK Mariana Banasia? (w proc.)

Rzeczpospolita

Odwrotne proporcje wystpuj wrd wyborcw Koalicji Obywatelskiej. Niespena 70 proc. uwaa, e motywem bya polityczna zemsta, a tylko niespena 15 proc. wierzy, e ch wyjanienia sprawy.

Lewica podobnie, cho tu grupa uznajca, e suby dziaaj zgodnie ze swoim oglnopastwowym przeznaczeniem, jest wysza: prawie 26 proc. Ale i tu ponad 50 proc. badanych wskazao na motyw politycznej zemsty.

W PSL-Kukiz15 opinie s bardzo podzielone, cho wci najwiksza grupa wyborcw tego ugrupowania wskazuje na polityczn zemst 41,7 proc. W przypadku Konfederacji ani jeden wyborca nie wskaza motywu, jakim jest ch wyjanienia sprawy. To precyzyjnie pokazuje, jak bardzo przekonania radykalnej prawicy rni si od pogldw prawicy rzdzcej.

Ciekaw prawidowo wida te w zakresie rde, z ktrych badani czerpi swoj wiedz o wiecie. Np. wrd widzw kanau informacyjnego TVP Info przekonanie o szlachetnych motywach przywiecajcych subom i prokuraturze ma 72 proc. pytanych. To wicej ni w samym elektoracie PiS/ZP. Za to wrd widzw Wiadomoci 50 proc. wskazao ch wyjanienia sprawy, 18 proc. zemst polityczn, a a 31 proc. nie wie, na co si zdecydowa.

A konkurencja? 40 proc. widzw TVN 24 wskazuje na polityczn zemst, 36 proc. na ch wyjanienia, a 18 proc. nie ma zdania. Podobne proporcje wystpuj wrd osb korzystajcych gwnie z mediw elektronicznych, zarwno portali internetowych, jak i mediw spoecznociowych.