Poland

SN: nie można karać kibica za przenoszenie racy

Nie mona kara kibica za przenoszenie racy, skoro karze podlega tylko jej przewz - orzek Sd Najwyszy, i uniewinni kibica.

Jeden z sdw rejonowych, ktry rozpatrywa wniosek o ukaranie kibica za posiadanie racy w zwizku z ligowym meczem pikarskim na lsku w 2016 r. Sd uzna go za winnego wykroczenia, polegajcego na tym, e posiada wyroby pirotechniczne w postaci racy, gdy uczestniczy w przejciu zorganizowanej grupy uczestnikw masowej imprezy sportowej" przez miasto.

Na mocy art.50a 1a Kodeksu wykrocze sd ukara go za to 3 tys. z grzywny. Ponadto na 2 lata zakaza mu wstpu na imprezy masowe w caej Polsce.

Przepis ten przewiduje kar aresztu, ograniczenia wolnoci albo grzywny nie niszej ni 3 tys. z dla tego, kto - bdc uczestnikiem przejazdu zorganizowanej grupy uczestnikw masowej imprezy sportowej - posiada wyroby pirotechniczne albo n, maczet lub inny podobnie niebezpieczny przedmiot".

Kasacj na korzy ukaranego kibica wnis Rzecznik Praw Obywatelskich. Jego zdaniem wyrok zosta wydanym z racym naruszeniem prawa.

RPO wskaza, e zachowanie, za ktre kibic zosta skazany, nie jest zabronione pod grob kary. Uznanie za, e przejcie" stanowi przejazd" wbrew dyrektywom wykadni jzykowej stanowi niedopuszczaln w prawie karnym wykadni rozszerzajc na niekorzy obwinionego - pisa RPO w kasacji.

W czwartek 24 wrzenia 2020 r. SN w Izbie Karnej uwzgldni kasacj (sygn. akt IV KK 309/19) i uniewinni ukaranego. Uzna, e sd zastosowa w tej sprawie niedopuszczaln wykadni rozszerzajc.

Z orzeczeniem SN zgadza si dr Mateusz Drd - radca prawny, wykadowca Uczelni azarskiego - specjalizujcy si m.in. w ustawie o bezpieczestwie imprez masowych. - Sd susznie wskaza, e penalizowany wedug art. 50a 1a Kodeksu wykrocze jest przejazd zorganizowanej grupy uczestnikw masowej imprezy masowej sportowej a nie uczestnictwo w przejciu zorganizowanej grupy kibicw.

Ekspert zauwaa, e art. 50a 1a Kodeksu wykrocze jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych przepisw regulujcych kwesti szeroko rozumianej imprezy masowej. - Po pierwsze uwaam, e jest on niezgodny z ustaw zasadnicz, poniewa jest przykadem karania na przedpolu czynu zabronionego. Co wicej sama jego wykadnia literalna wskazuje na wiele wtpliwoci. Dla przykadu uczestnikiem imprezy masowej mona by wycznie na terenie imprezy masowej. W zwizku z tym nie mona uzna, e jest si nim podczas przejazdu na imprez masow - wyjania.

- Wyrok Sdu Najwyszego, zgodnie z zasad nullum crimen sine lege stricta [zakaz stosowania analogii i wykadni rozszerzajcej na niekorzy sprawcy - przyp. red.], naley uzna za suszny, ale myl, e przepis ten bdzie jeszcze w przyszoci, ze wzgldu na swoj niejasn tre, podstaw licznych orzecze sdowych - podsumowuje dr Mateusz Drd.

Football news:

Increasing selfishness and greed is the last thing the world needs right now. UEFA Vice-President on the European super League
Juve responded to Barca Pro 🐐 : We will bring you a real one at the camp Nou
Lampard thinks Messi is better than Ronaldo: I Choose Lionel because of pure, natural talent
He really wanted to play football, but he knew that he would not become a professional. Then he wrote a book about his favorite game
Structurally, Juve and Barcelona are very similar. Koeman won the case, and Pirlo smartly explained the tactics after the match
Alex telles has contracted the coronavirus
Dietmar Hamann: Manchester City have reached the ceiling under Guardiola. He is still in charge thanks to his achievements at Barca