Poland

Śmierć trzech kobiet i bezczynność urzędników

Fotorzepa, Jakub Czermiski

Po tragedii w Bukowinie. Prokuratura bada odpowiedzialno urzdnikw m.in. nadzr budowlany w Zakopanem.

Prokuratura Okrgowa w Krakowie przeja ledztwo w sprawie tragedii jaka w ubiegym tygodniu wydarzya si w Bukowinie Tatrzaskiej, kiedy to silny halny zerwa dach z prowizorycznej wypoyczalni sprztu narciarskiego. Dotychczas prowadzia j Prokuratura Rejonowa w Zakopanem. Decyzja ta, jak nieoficjalnie dowiedziaa si Rzeczpospolita, jest spowodowana faktem, e ledczy bd bada odpowiedzialno powiatowego nadzoru budowlanego w Zakopanem, ktry czsto wsppracuje m.in. z miejscow prokuratur. - Chcemy by nikt nam nie zarzuci braku obiektywizmu - mwi nam jeden z prokuratorw.

- Obecnie postpowanie prowadzone jest w zakresie przyczyn i skutkwtego zdarzenia oraz badane swtki zwizane z budow, osadzeniem oraz dotychczasowym uytkowaniemobiektufunkcjonujcegojako wypoyczalnia sprztu narciarskiego.Badane s take dziaania organw administracji publicznej w ktrych kompetencji ley nadzr nad budow i uytkowaniemtego typu budowli - mwi Janusz Hnatko, rzecznik krakowskiej prokuratury.

Trwa analiza materiaw zgromadzonych przez Prokuratur Rejonow w Zakopanem, a po jej zakoczeniu zostan podjte decyzje co do dalszych szczegowych czynnoci w tej sprawie. Kilka dni temu zarzuty samowoli budowlanej usysza waciciel naczepy. Mczyznanie mia pozwolenia na budow a grunt na ktrym go postawiono by rolnym. Nie mogo na nim wic nic powsta. PINB nie wyda jednak decyzji o rozbirce.

Do tragedii doszo w poniedziaek przed godz. 11 na stoku narciarskim Rusiski Wierch z Bukowinie Tatrzaskiej. Silny wiatr zerwa dach z budynku wypoyczalni sprztu narciarskiego. Uderzy on w grup osb, ktre stay na parkingu - to rodzina z Warszawy, ktra przyjechaa tu na ferie. Dwie z nich zginy na miejscu (15-letnia dziewczynka i jej 52-letnia matka). Trzecia ofiara - 21-letnia crka kobiety - zmara w szpitalu w wyniku odniesionych obrae.

Wadze stacji RusiSki wyday owiadczenie, e wypoyczalnia nie naleaa do nich. Zostaa ona wzniesiona na prywatnym gruncie poza administrowanym przez Stacj Narciarsk terenem. W wywiadzie Piotr Bk, starosta tatrzaski mwi nam, e nowelizacje prawa budowlanego zachcaj do takich samowoli bez adnych konsekwencji mona j postawi.Zdaniem starosty, aby tak samowol zlikwidowa potrzeba kilku lat. "Inspektorat powiatowy wydaje decyzje o rozbirce, inwestor skada odwoanie do inspektora wojewdzkiego a potem kolejno skargi do wojewdzkiego i naczelnego sdu administracyjnego. Procedury administracyjne trwaj a on spokojnie uytkuje obiekt. Dlaczego jest tak le? Bo ustawodawca cigle poszerza zakres wcze, wprowadza abolicje dla samowoli, zmniejsza stawki opat legalizacyjnych, generalnie demoralizuje rynek - podkrela Piotr Bk.

Art. 21 ustawy prawa budowlanego daje kilkanacie wycze. Np. rolnik moepostawi obiekt tymczasowy na 3 miesice w oparciu o zwyke zgoszenie ale pniej trudno wyegzekwowa likwidacj, gdy ten okres minie. Dugotrwaa procedura administracyjna i egzekucyjna trwa, a ycie toczy si wedug swoich praw, ktrych nie da si omin.