Poland

Sklepu monopolowego nie może być widać z okien szkoły

Fotorzepa, Robert Gardziski

Swoboda gminy w zakresie tworzenia norm prawnych ustalajcych zasady usytuowania miejsc sprzeday i podawania napojw alkoholowych jest ograniczona.

Przypomnia o tym w wyroku z 16 lipca 2020 roku Wojewdzki Sd Administracyjny w Olsztynie (sygn. akt II SA/Ol 73/20). Rozpatrywa on skarg Prokuratora Rejonowego Olsztyn-Poudnie na uchwa Rady Gminy Purda w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwole na sprzeda napojw alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzeday i podawania oraz odstpstw od zakazu spoywania napojw alkoholowych. W uchwale tej znalaz si zapis, zgodnie z ktrym na terenie gminy miejsca sprzeday napojw alkoholowych przeznaczonych do spoycia poza miejscem sprzeday jak iwmiejscu sprzeday nie mog by usytuowane na posesjach graniczcych z posesjami placwek owiatowo-wychowawczych, obiektw kultu religijnego iplacwek opieki zdrowotnej.

Prokurator wytkn, e taki sposb ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzeday alkoholu jest niedookrelony i nieprecyzyjny, jak te wprost sprzeczny z uzasadnieniem uchway. Tego typu zapis nie okrela bowiem adnej odlegoci ...

Football news:

The Premier League was spooked by chaos with a penalty for playing with his hand (6 for 3 rounds). The judges were asked to take into account the context - proximity to the opponent and the position of the hands
Bayern midfielder kuizans will be examined in Leeds today, the transfer amount is 20 million euros
Bayern can sign Lemar from Atletico
Kolasinac will move to Bayer from Arsenal for 11 million euros + bonuses (Fabrizio Romano)
Dyer called the toilet the best player of the match between Tottenham and Chelsea
Ferencvaros will play in the Champions League group for the first time since 1995. This is the longest break between the first and second appearances
Jose Mourinho: what happened to Dyer is not normal, he was dehydrated. If the League management doesn't care about the players, I don't