Poland

Skarbówka zaczeka na podatek od pracowników

Pracodawcy, ktrzy stracili na epidemii dostan jeszcze par miesicy na zapat zaliczek na PIT od wynagrodze zatrudnionych osb.

Ministerstwo Finansów planuje kolejne przeduenie terminów wpaty zaliczek na podatek od pracowniczych pensji. W pitek opublikowao projekt rozporzdzenia w tej sprawie.

Przypomnijmy, e normalnie zaliczki na PIT paci si do 20 dnia nastpnego miesica. W tarczy antykryzysowej wprowadzono jednak moliwo rozliczenia marcowych i kwietniowych wynagrodze do 1 czerwca. W Rzeczpospolitej" z 21 maja br. pisalimy jednak, e duo firm nie ma rodków na zapat podwójnej zaliczki, bo ich sytuacja od momentu wybuchu epidemii wcale si nie polepszya. Wrcz przeciwnie, wielu przedsibiorców cigle nie moe prowadzi dziaalnoci. Podkrelalimy te, e w czerwcu skumuluje si wiele zobowiza wobec fiskusa. Przedsibiorcy musz bowiem odprowadzi te podatek za zeszy rok oraz na bieco paci zaliczki od swoich dochodów, a take VAT.

Mamy dla nich dobr wiadomo: fiskus zaczeka jeszcze na podatek od pracowników. Zgodnie z projektem rozporzdzenia zaliczki od marcowych wynagrodze mona odprowadzi do 20 sierpnia. Na zapat tych, które zostay pobrane w kwietniu mamy czas a do 20 padziernika.

Co z kolejnymi wynagrodzeniami? Projekt rozporzdzenia przewiduje, e zaliczki pobrane w maju mona zapaci do 20 grudnia. O nastpnych ju nie wspomina.

Odroczenie dotyczy wynagrodze pracowników, zleceniobiorców czy wykonujcych umowy o dzieo. A take przychodów z praw autorskich.

Jest jednak jedno ale. Z ulgi mog skorzysta firmy, które poniosy negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii koronawirusa. O tym e mog by problemy ze spenieniem tego kryterium pisalimy ju kilkakrotnie, m.in. w Rzeczpospolitej" z 30 marca br. Kada firma przecie inaczej odczuwa skutki epidemii.

Jak ten warunek rozumie Ministerstwo Finansów? W poradniku zamieszczonym na stronie internetowej resortu czytamy, e negatywne konsekwencje ekonomiczne mog si przejawia np. spadkiem dochodów, koniecznoci ograniczenia prowadzonej dziaalnoci czy utrat pynnoci finansowej. Przesank uzasadniajc ulg moe by te rezygnacja kontrahentów ze wspópracy, zaniechanie inwestycji, utrata dofinansowa, brak zapaty za faktury czy straty w towarach i wyrobach, których nie udao si sprzeda.

Rozporzdzenie ma wej w ycie z dniem ogoszenia. Ministerstwo oszacowao, e dotyczy 1,2 mln pracodawców.

Etap legislacyjny: uzgodnienia

Football news:

Olivier Giroud: I'm Glad that my goal helped Chelsea win
Hulk: the Contract with Shanghai ends in December. I don't want to play in China anymore
Inter will extend their contracts with Handanovic and D'ambrosio until 2022
Pep Guardiola: I would have stayed at Manchester City and in League 2
Manchester United is ready to sell Alexis, Lingard, Smalling, Dalot, Jones and Rojo
Frank Lampard: I expect more from Chelsea, but now the result is most important
Atalanta does not lose 15 matches in a row – 13 wins and 2 draws