Poland

Sąd poparł blokadę rozbudowy hodowli norek

Hodowla norek nie bdzie rozbudowana. Wadze samorzdowe oraz mieszkacy zablokowali inwestycj. Sd stan po ich stronie.

Naczelny Sd Administracyjny oddali skarg hodowcy norek, ktry chcia rozbudowa swoj ferm. Straci wic szans na jej rozbudow.

Przeciwko hodowli ostro protestowali mieszkacy miejscowoci. Po ich stronie stan burmistrz. Po zoeniu wniosku przez inwestora o wydanie warunkw zabudowy, zawiesi on postpowanie w sprawie warunkw zabudowy na dziewi miesicy. Nastpnie gmina przystpia do prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W ten sposb chciaa zablokowa rozbudow hodowli.

Waciciel fermy zaprotestowa. Chcia odwieszenia postpowania. Poparo go Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Warszawie, do ktrego zoy zaalenie. Uchylio ono postanowienie w sprawie zawieszenia i przekazao spraw do ponownego rozpoznania. Wedug niego wadze gminy nie wyjaniy, na jakim etapie jest procedura planistyczna oraz jakie jest przeznaczenie terenu w studium.

Burmistrz, ponownie rozpatrujc wniosek o ustalenie warunkw zabudowy, zaj si licznymi protestami mieszkacw. Ci obawiali si zasigu oddziaywania inwestycji oraz obnienia wartoci ssiadujcych z ni dziaek. Na tej podstawie burmistrz doszed do wniosku, e przedsiwzicie bdzie uciliwe dla mieszkacw, m.in. z powodu odoru. Nakaza inwestorowi przedstawi charakterystyk wpywu planowanej inwestycji na rodowisko. W tym czasie doszo do uchwalenia miejscowego planu. Burmistrz umorzy wic postpowanie w sprawie wydania warunkw.

Hodowca odwoa si do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Warszawie. Twierdzi, e postpowanie byo celowo przewlekane, tak by nie wyda korzystnej dla niego decyzji. Wadze samorzdowe mogy zawiesi wydanie decyzji tylko na dziewi miesicy. Tymczasem po upywie tego terminu miejscowego planu dalej nie byo. A to oznacza, e powinny wyda warunki zabudowy. Nie zrobiy tego, tylko dalej pracoway nad planem i w kocu uchwaliy go z duym polizgiem.

Inwestor nic nie wskra. WSA doszed do wniosku, e warunki zabudowy wydaje si tylko wtedy, gdy nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a data wszczcia postpowania w sprawie ustalenia warunkw zabudowy nie ma znaczenia. Istotny jest stan prawny obowizujcy w dacie wydawania decyzji. Jeeli plan miejscowy wchodzi w ycie po wszczciu postpowania w sprawie ustalenia warunkw zabudowy, w trakcie takiego postpowania nie jest moliwe wydanie decyzji merytorycznej. Wejcie w ycie miejscowego planu oznacza, e od tej pory to on stanowi podstaw ustale sposobu zagospodarowania terenw, bez koniecznoci (i moliwoci) wydawania dodatkowej decyzji w tym zakresie.

Inwestor moe oczywicie wystpi o wydanie pozwolenia na rozbudow. Musi jednak liczy si z tym, e administracja architektoniczna i budowlana oceni, czy inwestycja bdzie zgoda z planem czy nie.

Inwestor odwoa si do NSA. Ale i tu przegra. Sd kasacyjny by podobnego zdania co WSA.

Sygnatura akt: II OSK 2689/17

Football news:

Barcelona's Interest in Isak Increased after Koeman's appointment. Larsson has a high opinion of the player (Mundo Seportivo)
Manuel Pellegrini: When you play against Real Madrid and var, it's too much
PSV and Porto are Interested in Barcelona midfielder PUC. He doesn't want to leave the club
Puyol about Barcelona: If we want to win the championship, we need to perform very well
Schalke sacked Wagner. The team has not won the Bundesliga since January
Iacini on 3:4 with Inter: Even a draw would be an unfair result, given how many chances Fiorentina created
Ramos Pro 3:2 with Betis: the Referee tried his best and didn't do anything intentionally