Poland

Sąd Najwyższy: notariusz nie może zastąpić adwokata

Fotorzepa, Marian Zubrzycki

Poza cile okrelonymi czynnociami rejent nie moe skada wnioskw do sdu np. o wpisanie spadkobiercy do ksigi wieczystej, jeli tej czynnoci nie dokonywa.

Nie peni on bowiem roli swego rodzaju penomocnika i nie moe np. zoy apelacji. To sedno najnowszego orzeczenia Sdu Najwyszego.

Kwestia ta wynika w sprawie Marii M., ktra udaa si do notariusza w Katowicach zeuropejskim powiadczeniem spadkowym (stosowanym od kilku lat) wydanym na terenie Niemiec, aby wystpi on o zmian w ksidze wieczystej przez wpisanie jej jako wspwacicielki domu wmiejsce zmarego spadkodawcy. Notariusz sporzdzi zjej wizyty protok w formie aktu notarialnego i wysa drog elektroniczn wniosek do sdu wieczysto-ksigowego o dokonanie zmiany w ksidze. Sd wniosek przyj do rozpoznania, ale odmwi wpisu Marii M. w miejsce zmarego waciciela, stwierdzajc brak zaczenia jednego z wymaganych dokumentw.

Rozpatrujc apelacj, Sd Okrgowy w Katowicach uzna, e notariusz nie mia prawa zoy takiego wniosku wimieniu swojej klientki, i postpowanie umorzy. Wskaza, e art.92 par. 4 prawa o notariacie wymienia sytuacje, kiedy notariusz sporzdzajcy akt notarialny skada wniosek o wpis w ksidze wieczystej (za porednictwem systemu teleinformatycznego obsugujcego sdy). I na danie strony czynnoci notarialnej wniosek zawiera moe danie dokonania wksidze wieczystej take innego wpisu zwizanego z czynnoci notarialn. Aw tym wypadku czynno (powiadczenia spadkobrania) dokonana zostaa jednak wNiemczech, anie przed tym notariuszem. W tej sytuacji wstpi on niejako w rol penomocnika, adwokata.

Maria M. nie daa za wygran i odwoaa si do Sdu Najwyszego, przed ktrym jej penomocnik adwokat Ewelina Grajner przekonywaa, e po zaliczeniu w 2015 r. wprost do czynnoci notariusza (w art. 79 ust. 8a prawa o notariacie) skadania wnioskw owpis w ksidze wieczystej, kady interesant moe przyj do notariusza i zada od niego zoenia wniosku o wpis w ksidze wieczystej. I notariusz nie jest w takich wypadkach penomocnikiem interesanta, ale porednikiem przekazujcym wniosek, ktry rozpatruje sd. Takie stanowisko suyoby nie tylko usprawnieniu sdw, ale te interesantom.

Sd Najwyszy by innego zdania. Notariusz nie ma kompetencji do wykonywania czynnoci procesowych wogle, gdyby tak byo, to mgby np. w formie aktu notarialnego pisa skargi kasacyjne wskaza w uzasadnieniu sdzia SN Wadysaw Pawlak.

Owszem, ma prawo do niektrych, jak skadania wniosku o wpis do ksigi wieczystej, ale tylko wtedy, gdy np. sporzdza akt sprzeday nieruchomoci.

Okrelone w art. 79 prawa o notariacie uprawnienia notariuszy obejmuj czynnoci dotyczce europejskiego powiadczenia spadkowego, nie precyzujc, jakich konkretnie czynnoci notariusz moe si podj. Orzeczenie SN pozwoli zatem na ujednolicenie praktyki notariuszy, co jest wane dla osb korzystajcych z usug notarialnych, gdy pozwoli wyeliminowa stan niepewnoci prawnej komentuje adwokat Anna Wojniusz z Kancelarii Woziski Kulisz.

Sygnatura akt: V CSK 434/18

Football news:

Highlight of the month: the Rangers forward scored from 50 meters (the farthest goal in the history of the Europa League). Gerrard says he's never seen anything more beautiful 😍
Mourinho on 3:0 with LASK: Difficult opponent, but Tottenham played so that the victory seemed easy
Stefano Pioli: Milan is not an ordinary team. He plays with less dedication after the Derby
Barca players - report on salary cuts: We are not going to put up with the violation of our rights by the club
Milan are 21 games unbeaten in all competitions. Next game - with Roma
A year ago, a forest was planted at the rival CSKA stadium. The author paid attention to the felling of trees
Conceisau about the refereeing of the game with Manchester City: I Apologize to the Portuguese referees after what I saw here