Poland

Rzecznik przedsiębiorców pyta. Ministerstwo Finansów milczy

Fotorzepa, Robert Gardziski

Konstytucja biznesu nie do koca si przyja. Sabo dziaa w objanianiu kwestii fiskalnych.

Gdy uchwalono tzw. konstytucj biznesu, rozbudzono nadzieje przedsibiorcw na przyjazne prawo. Owa konstytucja (a konkretnie art. 33 ustawy Prawo przedsibiorcw) zobowizaa rne organy pastwowe do udzielania objanie przepisw istotnych dla biznesu. O takie wyjanienia moe wystpowa w ramach swoich kompetencji rzecznik maych i rednich przedsibiorcw.

Finanse to nie gospodarka

Rzecznik skwapliwie korzysta ze swego uprawnienia, a rne urzdy mu na og odpowiadaj. Nie mona tego powiedzie jednak o ministrze finansw. Rzecznik wysa pierwszy taki wniosek do MF jeszcze w 2018 r. Dotyczy on dziaalnoci maych firm, ktrych nie trzeba rejestrowa. I cho ta kwestia ma swoje skutki w sferze VAT i stosowania kas rejestrujcych, to resort finansw napisa w odpowiedzi, e nie jest upowaniony do wyjaniania prawa gospodarczego.

Potem rzecznik skada podobne wnioski do MF jeszcze wielokrotnie. Dotyczyy m.in. opaty skarbowej, rozliczania VAT od handlu z krajami UE czy te kontroli podatkowych. Merytorycznej odpowiedzi nie byo.

Te proceduralne uniki nie przekonay rzecznika. W sprawie wniosku o objanienia w zakresie rozliczania VAT skierowa skarg na przewleko postpowania do sdu administracyjnego.

Sytuacja nieco si zmienia w przededniu epidemii, gdy minister finansw odpowiedzia rzecznikowi na pytanie dotyczce prawa dewizowego (konkretnie dziaalnoci kantorowej). Potem odpowiedzia rwnie na pytania o przepisy z tzw. tarcz antykryzysowych. Jednak resort finansw nie opublikowa ich na swojej stronie internetowej, cho tak przewiduje art. 33 ust. 3 prawa przedsibiorcw. Mona je odnale na stronie rzecznika MP, w zakadce Objanienia prawne", ale jest tam wiele objanie udzielanych przez rne organy.

MF uzasadniao swoje niechtne podejcie do wyjaniania przepisw podatkowych w procedurze z prawa przedsibiorcw tym, e... procedura ta nie jest waciwa. Na przykad w pimie do rzecznika z 10 maja 2019 r. zwrcio uwag na istniejc jego zdaniem kolizj midzy ustaw Prawo przedsibiorcw a ordynacj podatkow. Trzeba moim zdaniem stanowczo odrzuci moliwo legalnej wykadni tych samych przepisw w dwch rnych reimach prawnych, majcych rny zakres podmiotowy i przedmiotowy oraz statuujcych rne skutki takiej wykadni. Przyjcie odmiennego pogldu byoby w konflikcie z zasad racjonalnego ustawodawcy i mogoby prowadzi nawet do naruszenia konstytucyjnych zasad rwnoci oraz zaufania do pastwa i prawa" czytamy w pimie podpisanym przez Filipa wita, wczesnego wiceministra odpowiedzialnego za podatki.

Brakuje woli

Zdaniem Przemysawa Pruszyskiego, doradcy podatkowego i eksperta Konfederacji Lewiatan, problem nie tkwi w procedurze. Minister ma do dyspozycji ca gam dostpnych rodkw objaniania przepisw, ale nie zawsze przejawia wol ich stosowania twierdzi Pruszyski. Zwraca uwag, e take jego organizacja zwracaa si do MF z wnioskami o wyjanienie wielu kwestii, w tym dotyczcych tzw. biaej listy podatnikw VAT.

W tej konkretnej sprawie, mimo e wniosek zoylimy jeszcze przed wejciem w ycie przepisw, odpowiedzi doczekalimy si dopiero w cztery miesice po ich wejciu w ycie relacjonuje Pruszyski. Ubolewa, e nawet teraz w dobie kryzysu, gdy szybkie wydawanie objanie jest dla przedsibiorcw szczeglnie wane, nie wida tej dobrej woli. Dlaczego? Ot w ustawie antykryzysowej przeduono termin na wydanie interpretacji indywidualnych do szeciu miesicy, a w praktyce moe to by jeszcze wyduone do dziewiciu.

A przecie mona by przyj zasad milczcej zgody na zaproponowane przez podatnika brzmienie interpretacji, a w wyjtkowych wypadkach od niej odstpowa proponuje ekspert Lewiatana.

Opinia dla Rzeczpospolitej"

Jacek Cieplak,zastpca rzecznika maych i rednich przedsibiorcw

Przepisy dotyczce dziaalnoci gospodarczej bywaj czsto zawie, wymagajce interpretacji i wyjaniania. To kwestia szczeglnie istotna dla maych firm, ktrych nie sta na kosztown obsug prawn. Dlatego wanie konstytucja biznesu daa prawo rzecznikowi MP, jako jedynemu organowi, do wystpowania z wnioskami do ministrw o wydanie objanie prawnych, a organy te zobowizaa do wydawania takich objanie. Dziwi nas i niepokoi postawa ministra finansw, ktry w odrnieniu od innych ministrw do niedawna w ogle unika udzielania wyjanie w tak istotnych sprawach jak postpowanie podatkowe, rozliczanie VAT czy opaty skarbowej. Dopiero w czasie epidemii minister zacz udziela wyjanie dotyczcych przepisw tzw. tarcz antykryzysowych. Oby byo to przeamaniem dotychczasowej praktyki, bdcej naruszeniem konstytucji biznesu.

Football news:

Gasperini on two penalties for Juve: They are above any rules in Italy. Did we have to cut off our hands?
Sarri Pro 2:2 with Atalanta: We played with one of the best teams in Europe right now
Pep Guardiola: Manchester City have won a place in the Champions League on the pitch. I hope that UEFA will allow us to play
Atalanta extended their unbeaten streak to 14 games and is ranked 3rd in Serie A
Ronaldo scored his 27th goal in Serie A, converting a penalty in the game against Atalanta. Immobile has 29 balls
Sterling scored 27 goals for the season and broke his record. He scored a hat-trick against Brighton
Three Atalanta players have scored 15+ goals in the Serie A season. This is the best result since 1952