Poland

Rząd Zimbabwe informuje: Szef MSZ zmarł na COVID-19

Sibusiso Moyo

Chatham House, CC BY 2.0 , via Wikimedia Commons

Szef MSZ Zimbabwe, Sibusiso Moyo, zmar³ na COVID-19 - podaje rz¹d tego afrykañskiego kraju.

"Zimbabwe straci³o oddanego urzêdnika i prawdziwego bohatera, a ja straci³em przyjaciela. Walczy³ ca³e ¿ycie, by mieszkañcy Zimbabwe mogli byæ wolni. Niech spoczywa w pokoju" - napisa³ na Twitterze.

Moyo w czasie przewrotu z 2017 roku og³osi³ na antenie krajowej telewizji rozpoczêcie przez armiê "misji zatrzymania kryminalistów z otoczenia prezydenta Roberta Mugabe". Zapewnia³ wówczas, ¿e dzia³ania armii nie s¹ przewrotem. Jednak w efekcie tych dzia³añ Mugabe zosta³ odsuniêty od w³adzy.

Football news:

Bruno is 1-0 for 7 games against the big Six this season in the Premier League. He scored only for Tottenham (1-6)
Antonio Conte: Inter were 15 points behind Juve before I arrived. We are developing
Zinedine Zidane: Real Madrid are good, they have regained their confidence. With Sociedad, we must play as we know how
Mourinho on 4-0 with Burnley: The victory was needed for the sake of the smiles of the Tottenham players. Happy with Bale
Bale after Burnley double: My form is coming back. We must work hard and not talk nonsense
Golovin scores points every 32 minutes in 2021 - best result in Ligue 1
Beckham on Messi and Ronaldo: These are the players we want to sign at Inter Miami