Poland

Rząd więcej firmom da czy zabierze w 2021?

Biznes

AFP

Premier Mateusz Morawiecki chwali si, e korzystne rozwizania podatkowe przynios biznesowi nawet 6 mld z w przyszym roku. Milczy jednak na temat nowych obcie fiskalnych.

Na owe 6 mld z, oktrych mwi premier, skada si przede wszystkim estoski CIT, czyli nowa ulga proinwestycyjna, ktra ma wej wycie od stycznia 2021 r. Zszacunkw resortu finansw wynika, e ztego tytuu wfirmach zostanie 5 mld z (wprzyszym roku), ktre bdzie mona przeznaczy na rozwj.

Sporo korzyci dla biznesu, zwaszcza tego mniejszego, przynie ma zwikszenie limitu przychodw uprawniajcego do ryczatowego PIT, atake wyszy limit uprawniajcy do korzystania zobnionej, 9-procentowej stawki CIT. Wefekcie firmy maj paci nisze podatki odpowiednio ook. 0,9 mld z oraz 0,4 mld z.

Oczywicie, takie rozwizania mona oceni pozytywnie, cho naszym zdaniem firmy nie skorzystaj zestoskiego CIT wtakiej skali, jak oczekuje rzd mwi Sonia Buchholtz, ekspertka ekonomiczna Konfederacji Lewiatan. Gorzej, e zjednej strony rzd nagania pozytywne zmiany wsystemie podatkowym, azdrugiej przemilcza te niekorzystne zaznacza.

Okazuje si, e tych niekorzystnych propozycji jest cakiem sporo. Od 2021 r. zacznie obowizywa (zapowiadany zreszt od kilku lat) podatek od sprzeday detalicznej, ktry ma przynie budetowi pastwa 1,45 mld z. Promocja prozdrowotnych wyborw konsumentw, czyli tzw. opata cukrowa, ma zasili finanse pastwa kwot 3,35 mld z, aopata mocowa (ktra obciy firmy ikonsumentw) kwot 6,1 mld z.

Wsumie tylko ztych trzech pozycji wprojekcie budetu na przyszy rok mamy ok. 11 mld z nowych obcie, prawie dwa razy wicej ni nowe ulgi analizuje Sawomir Dudek, gwny ekonomista Pracodawcw RP. Aprzecie to nie wszystko podkrela Dudek.

Stricte podatkowym obcieniem bdzie najnowszy pomys resortu finansw wprowadzany pod hasem uszczelniania systemu podatkowego, czyli opodatkowanie spek komandytowych. Fiskus ma na tym zyska niebagatelne 1,74 mld z rocznie (po uwzgldnieniu zwolnienia zpodatku dla komandytariuszy, bez zwolnienia 2 mld z), zkolei na tzw. zniesieniu ulgi abolicyjnej ok. 0,2 mld z.

Wci tli si te ryzyko oskadkowania wszystkich umw zlecenia, co moe kosztowa przedsibiorcw ok. 2,5 mld z, ryzyko zniesienia 30-krotnoci wskadkach ZUS (ok. 5 mld z) czy oskadkowania umw odzieo. Byby to ogromny cios dla pracodawcw ostrzega Dudek.

Jego zdaniem po podsumowaniu ulg inowych obcie bilans na 2021 r. wypada jednak niekorzystnie dla biznesu. Faktycznie, zarwno wprzeszoci, jak ina 2021 rok rzd wjednym miejscu wprowadza rozwizania zmniejszajce obcienia, tak by uly podatnikom, winnym za miejscu je zwiksza przyznaje ukasz Kozowski, gwny ekonomista Federacji Przedsibiorcw Polskich.

Mona odnie wraenie, e polityka podatkowa czasami sprowadza si do tego, e jeli zapowiadana jest jaka ulga, to szuka si sposobu, jak j sfinansowa. Ikoczy si to dokrceniem ruby fiskalnej winnym miejscu komentuje Kozowski.

Eksperci podkrelaj, e oile wpoprzednich latach taka praktyka moga przej prawie niezauwaona, otyle w2021 r., gdy gospodarka wci bdzie wsytuacji kryzysowej, jest po prostu niepodana.

To prawda, e wikszo ztych nowych danin ipodatkw zostaa zapowiedziana jeszcze przed pandemi. Ale zamiast je obecnie wdraa, rzd mgby znich zrezygnowa. Gospodarka potrzebuje obecnie prawdziwych zacht do inwestycji, do rozwoju, anie nowych obcie mwi Sonia Buchholtz.

Moment na wprowadzenie nowych danin jest rzeczywicie bardzo zy, w2021 r. gospodarka zaledwie odbije si od dna dodaje Sawomir Dudek.

Problem polega na tym, e rzd chce kontynuowa realizacj rnych politycznych", obiecanych ju programw, choby takich jak dodatkowe emerytury. Jeszcze przed kryzysem nie byo trwaych rde finansowania tych pomysw, oparto je na dochodach jednorazowych. Teraz trzeba ata t dziur wyjania Dudek.

Football news:

Hans-Dieter flick: I Hope Alaba will sign a contract with Bayern. Our club is one of the best in the world
Diego Maradona: Messi gave Barca everything, brought them to the top. He was not treated the way he deserved
Federico Chiesa: I hope to leave my mark in Juve. We will achieve great results
The Coach Of Benfica: I don't want us to look like the current Barcelona, it has nothing
Guardiola on returning to Barca: I'm happy at Manchester City. I hope to stay here
Fabinho will not play with West ham due to injury
Ronald Koeman: Maradona was the best in his time. Now the best Messi