Poland

Rząd przyjął projektu ustawy ws. estońskiego CIT z progiem 100 mln zł. „To istotna zmiana dla wielu firm”

Jak wskazuje Centrum Informacyjne Rządu, istotą tego rozwiązania jest przesunięcie czasu poboru podatku na moment wypłaty zysków z przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca będzie mógł wybrać, czy chce skorzystać z nowego rodzaju opodatkowania, czy woli rozliczać się na starych zasadach.

Środki, które zostaną w firmie będzie można przeznaczyć na inwestycje, co przełoży się na wzrost gospodarczy, a estoński CIT ma też przeciwdziałać negatywnym następstwom koronawirusa - podkreśla CIR.

Zgodnie z projektem, z opodatkowania na nowych zasadach będzie mogła skorzystać spółka kapitałowa - z o.o. lub akcyjna, w której udziałowcami są wyłączenie osoby fizyczne.

Przychody nie będą mogły przekraczać 100 mln zł rocznie, co - według CIR - powoduje, że dotyczy to ok. 97 proc. polskich firm.

Warunkiem skorzystania będzie zatrudnianie co najmniej trzech pracowników na umowę o pracę, lub ponoszenie adekwatnych miesięcznych wydatków na wynagrodzenia z tytułu innych umów. Przy czym dla podatników rozpoczynających działalność wystarczający jest wzrost zatrudnienia corocznie o co najmniej jednego zatrudnionego – począwszy od drugiego roku podatkowego – aż do osiągnięcia wymaganego poziomu trzech pracowników. Co więcej, w pierwszym roku podatkowym warunek będzie spełniony, jeżeli mały podatnik zatrudnia co najmniej 1 osobę w przeliczeniu na pełne etaty.

Według rządu, nowe rozwiązanie skierowane jest do przedsiębiorstw, które mają mniejsze możliwości pozyskiwania finansowania zewnętrznego, np. z kredytów bankowych. CIR wskazuje, że z badań OECD wynika, iż co trzecia mała i średnia firma nie uzyskała potrzebnego finansowania dłużnego.

Według CIR, korzyści dla przedsiębiorców z estońskiego CIT to likwidacja barier rozwojowych, poprawa płynności finansowej, możliwości inwestycyjnych, zdolności kredytowej, a także produktywności i innowacyjności. Rząd utrzymuje, że to także mniej formalności podatkowych.

Jako korzyści dla gospodarki CIR wskazuje m.in. większą odporność na dekoniunkturę, wzrost innowacyjności i konkurencyjności, oraz atrakcyjności inwestycyjnej.

Ekspert: podniesienie limitu przychodów w estońskim CIT to istotna zmiana dla wielu firm

Podniesienie limitu przychodów to istotna zmiana dla wielu podmiotów, szczególnie dla firm produkcyjnych. W ich przypadku obroty na poziomie 100 mln zł to już istotna kwota - komentuje Michał Dec, partner w kancelarii KNDP.

"Dotychczasowa propozycja była o połowę niższa. To powodowało, że nawet podatnicy, którzy obecnie mają sprzedaż na nieco niższym poziomie niż 50 mln zł, nie rozważali możliwości skorzystania z estońskiego CIT” - powiedział Dec.

"To dlatego, że warunki trzeba spełnić w czterech kolejnych latach. Nawet niewielki rozwój firmy powodowałby w znacznej części utratę korzyści i pracochłonną kalkulację opodatkowania nadwyżki przychodów ponad limit” - dodał.

Zdaniem eksperta, aby estoński CIT rzeczywiście stał się popularny należałoby pomyśleć o złagodzeniu i uszczegółowieniu części innych warunków, np. co do wysokości nakładów inwestycyjnych.

"Należy bowiem pamiętać, że w związku z epidemią koronawirusa sytuacja na wielu rynkach jest trudna do przewidzenia. Zarządom spółek nie będzie zatem łatwo zadeklarować, że przez kolejne cztery lata będą w stanie zwiększać wydatki inwestycyjne w wysokości zaproponowanej przez ustawodawcę” - zaznaczył Dec.

Football news:

We continue to collect the best team in history. Now the right-wing defenders of the
Ryan Giggs: It may be 15-20 years before the Manchester United title
Galaxy fired head coach Skelotto
Gattuso about 1:0 Sociedad: match depended, decide whether Napoli the task of advancing to the playoffs the Europa League more than half
The fall of the Portuguese, whom Cristiano put above himself. From Chelsea and Mercedes in 16-to viewing in Kuban and term for drugs
Juve are in talks with the sacked Sarri to terminate their contract. The coach received 5.5 million euros a year
Fonseca Pro 0:0 with CSKA Sofia: The quality of Roma's game in Serie A is different, but that's normal. Rotation is needed