Poland

Rząd już zatwierdzony

Jarosaw Kaczyski, Jarosaw Gowin i Zbigniew Ziobro zaegnali konflikt w koalicji rzdzcej

Rzeczpospolita, Jerzy Dudek

Po naradzie w siedzibie PiS Zjednoczona Prawica zamkna rozmowy o ksztacie nowego gabinetu. Priorytety programowe zostan przedstawione wkrtce.

We wtorek PiS i koalicjanci zatwierdzili skad i ksztat rzdu. Poinformowaa o tym rzeczniczka PiS Anita Czerwiska. Z nieoficjalnych informacji wynika, e oficjalna prezentacja moe mie miejsce ju w rod. Powoanie ministrw ma nastpi w przyszym tygodniu. Pierwotnie planowano je na rod, ale doszo do zgrzytu z Paacem Prezydenckim, przez co uroczysto przesunie si najpewniej na pocztek przyszego tygodnia.

Konsolidacja rzdu wymaga te kolejnej nowelizacji ustawy o dziaach. Zjednoczona Prawica dopina szczegy JOP (Jesiennej Ofensywy Programowej). Nasi rozmwcy okrelaj j jako szerok i ambitn". Jesienne miesice nadadz polityczny ton na kolejne lata przekonuje nasz informator. Nie ma raczej mowy o tym, by Zjednoczona Prawica ograniczya si tylko do kwestii gospodarczych, zdrowotnych czy dziaa antykryzysowych, chocia bd jak ju pisaa Rzeczpospolita" zajmowa duo czasu w przesaniu KPRM w nadchodzcych dniach i tygodniach. W rzdzie na pewno bdzie jednak dalszy cig ideowej i praktycznej rywalizacji, sporu co do kwestii rozoenia akcentw.

Nowe priorytety programowe zostan zaprezentowane w innym terminie ni prezentacja gabinetu. Nie ma jeszcze decyzji, w jakiej formie. Najbliszym wanym wydarzeniem dla PiS jest kongres partii, ale planowany jest dopiero na 7 listopada.

Sprawnej realizacji strategii oraz porzdku w koalicji ma pilnowa wicepremier Jarosaw Kaczyski. Ale nie tylko tego. Jak wynika z naszych kuluarowych rozmw, by moe konsekwencj utworzenia nowego komitetu z Jarosawem Kaczyskim na czele moe by to, e z rzdu zniknie funkcja koordynatora ds. sub specjalnych (obecnie peni j minister Mariusz Kamiski), a nadzr nad subami trafi wanie do nowego komitetu. To jeden z wariantw dalszego rozwoju sytuacji.

Kontra w edukacji

Ju teraz najwicej kontrowersji budzi nazwisko nowego ministra edukacji i szkolnictwa wyszego. Wskazanie na to miejsce posa PiS Przemysawa Czarnka odbierane jest jako zapowied ostrego kursu zwizanego z kwestiami wiatopogldowymi w obszarze, ktry bdzie mu podlega. Czarnek w rzdzie bdzie swego rodzaju przeciwwag dla Solidarnej Polski, ale te ma by sygnaem dla elektoratu Konfederacji opisuje jego rol jeden z naszych rozmwcw w PiS. W prezydenckiej kampanii wyborczej Czarnek by w sztabie prezydenta Andrzeja Dudy. Kontrowersje wywoaa wtedy jego wypowied o LGBT. W ostatnich tygodniach jego nazwisko pojawio si te w kontekcie objcia funkcji ministra sprawiedliwoci, gdyby z rzdem poegnaa si Solidarna Polska.

Po przeforsowaniu przez Sejm ustawy o ochronie zwierzt dla PiS newralgicznym resortem duo bardziej ni wczeniej staje si resort rolnictwa. We wtorek radio RMF podao, e nowym szefem resortu rolnictwa bdzie Grzegorz Puda, obecnie wiceminister funduszy. W kontekcie tego stanowiska pojawiao si te nazwisko obecnego ministra cyfryzacji Marka Zagrskiego oraz ministra gospodarki morskiej i eglugi rdldowej Marka Grbarczyka.

Z rzdem poegnaj si liczni wiceministrowie, chocia jak wynika z informacji Rzeczpospolitej", koalicjanci PiS wynegocjowali, e poza wasnymi resortami kilku ich wiceministrw pozostanie w caym gabinecie. W tej sprawie ostateczne ustalenia nadal trwaj, a rzd ma zmniejszy si oglnie o kilkunastu, by moe nawet kilkudziesiciu wiceministrw.

Poegnania

Z rzdem poegna si Krzysztof Mazur, wiceminister rozwoju. Dobiega koca moja misja w Ministerstwie Rozwoju. Przyszedem tu, by pracowa z Jadwig Emilewicz. Wraz z ni postanowiem odej" napisa we wtorek. Zgodnie z ustaleniami koalicjanci PiS bd wskazywa po jednym ministrze w KPRM. Porozumienie ma odpowiada za relacje z samorzdami, a Solidarna Polska za pole identyfikacji europejskiej. SP najpewniej wskae ministra rodowiska Michaa Wosia, Porozumienie nie podjo jeszcze decyzji.

Football news:

Miranchuk is able to play in almost any club in the world. Ex-midfielder Loko Drozdov about Atalanta newcomer
Bale on Tottenham start: I'm not completely ready yet. I'm trying to get in shape
Ex-Barca coach Sethien can take over at Palmeiras
Fonseca about 2:1 with young boys: Gave a break to some. Now Roma will focus on Milan
Highlight of the month: the Rangers forward scored from 50 meters (the farthest goal in the history of the Europa League). Gerrard says he's never seen anything more beautiful 😍
Mourinho on 3:0 with LASK: Difficult opponent, but Tottenham played so that the victory seemed easy
Stefano Pioli: Milan is not an ordinary team. He plays with less dedication after the Derby