Poland

Ryzyko walutowe w eksporcie – jak się zabezpieczyć?

Liczba powiza polskiej gospodarki z zagranic w ostatnich latach wzrasta w ogromnym tempie, a zagraniczni kontrahenci bardzo rzadko rozliczaj si z polskimi firmami uywajc zotego. Tymczasem polskie mae i rednie przedsibiorstwa czsto nie maj odpowiedniej wiedzy ani kadr, aby unika ryzyka walutowego.

Problem ryzyka walutowego (kursowego) w znacznym stopniu rozwizaoby czonkostwo Polski w strefie euro. Jednak nie zanosi si na to w najbliszych latach. Dlatego przedsibiorcy powinni przynajmniej zdawa sobie spraw z ryzyka jakie ponosz.

Dlaczego przedsibiorcy nie zabezpieczaj si przed zmianami kursw?

Ryzyko walutowe ma do specyficzny charakter. Jest ono jednoczenie szans na dodatkowy zarobek. W zwizku z tym wielu przedsibiorcw jest gotowych na podjcie ryzyka, szczeglnie w sytuacji, gdy warto transakcji nie jest wysoka. Zgodnie z teori prawdopodobiestwa przy dokonywaniu wielu transakcji, suma zyskw i strat poniesionych na wszystkich operacjach powinna by bliska zeru.

W przypadku transakcji walutowych z zagranic, rdem ryzyka jest fakt, e przedsibiorca moe ponosi koszty w innej walucie ni ta, w ktrej realizuje przychody. Polscy producenci najczciej ponosz koszty operacyjne w zotwkach. Skadaj si na nie koszty zakupu lub wynajmu nieruchomoci i urzdze, wynagrodze czy zakupu surowcw i usug. W przypadku eksportu gotowych produktw do Unii Europejskiej, wzrost kursu euro oznacza dodatkowy zarobek, podczas gdy jego spadek moe prowadzi do strat. Odwrotna sytuacja ma miejsce w przypadku importu ze strefy euro.

Spadek kursu zotego jest korzystny dla eksporterw. Otrzymujc od kontrahenta okrelon kwot w euro, eksporter po wymianie otrzymuje wicej zotych. Przy staych kosztach wyraonych w zotwkach oznacza to dodatkowy zysk. Jednak odwrotna sytuacja zachodzi przy wzrocie kursu zotego. Koszty ponoszone w zotych mog wtedy stanowi zbyt due obcienie.

Czy mona prognozowa kursy walutowe?

Wydarzenia makroekonomiczne mog powodowa ogromne zmiany kursw walutowych, sigajce nawet kilkunastu procent dziennie. Takim wydarzeniem by np. nagy skok wartoci franka szwajcarskiego o ponad 60 proc. w okresie midzy sierpniem 2008, a marcem 2009 roku. Spowodowa on ogromne konsekwencje np. dla szwajcarskich producentw zegarkw. Funt brytyjski podlega i podlega cay czas ogromnym wahaniom w zwizku z brexitem. Najwaniejsza waluta zagraniczna, ktr musz obraca polskie przedsibiorstwa, czyli euro, na szczcie nie jest a tak bardzo niestabilna.

Wielu przedsibiorcw i inwestorw przekonao si bolenie, e prby prognozowania kursw walutowych przy pomocy metod analizy technicznej mog prowadzi do znacznych strat. Nieco inaczej sytuacja przedstawia si w przypadku analizy fundamentalnej. Bywa ona skuteczna, ale tylko w przypadku perspektywy dugoterminowej. Na korzy waluty danego kraju dziaa np. szybszy rozwj gospodarczy. Inwestorzy lubi rwnie waluty krajw, w ktrych obowizuj wysze stopy procentowe. Jednak w kadym przypadku, nawet najlepiej przeprowadzona analiza fundamentalna nie zabezpieczy przedsibiorcy przed nagym zdarzeniem, ktre moe spowodowa spadek zysku z pojedynczej transakcji.

Ryzyko walutowe jak si przed nim zabezpieczy?

Najprostsz rzecz, jak moe zrobi przedsibiorca jest wprowadzenie do umowy handlowej klauzuli umoliwiajcej renegocjowanie warunkw w razie duych, nieprzewidzianych waha kursw walutowych. Co prawda, zagraniczny partner moe nie zgodzi si na zmian cen, jednak minimum, jakie naley osign w takim przypadku jest zabezpieczenie przed koniecznoci realizowania kontraktu po niekorzystnych warunkach.

Bardzo prost metod zabezpieczenia przed wahaniami kursw jest te zawarcie kontraktu terminowego. Dziki niemu mamy moliwo dokonania transakcji walutowej w przyszoci po okrelonym w umowie kursie. Podobnym w dziaaniu instrumentem jest opcja walutowa. Pacc niewielk prowizj dla instytucji finansowej przedsibiorca moe uzyska prawo nabycia waluty w przyszoci po okrelonej cenie. Dla takiej opcji charakterystyczne jest to, e nie musimy z niej korzysta, jeeli nie bdzie to w danym momencie opacalne.

Wielu inwestorw wykorzystuje rwnie opcj jako instrument pozwalajcy na spekulacje walutowe. Jednak oryginalnym zastosowaniem tego instrumentu jest zabezpieczenie przed nieoczekiwanymi wahaniami kursw.

Football news:

Thibaut Courtois: real want to win the Champions League and La Liga
Tiago and Matip didn't train with Liverpool today. They will probably not play Ajax
Griezmann will not return to Atletico from Barcelona
Miranchuk was included in Atalanta's bid for the Champions League match with Midtjylland
The rival Krasnodar has a bright coach: he is friends with young stars, even worked with Dembele, entrusted the center of the field to a 16-year-old
Zinedine Zidane: Real Madrid will try to win the Champions League. We know who we are and what we want
Ronald Koeman: Van Dijk is one of the best defenders in the world, but he was lazy, he had to work on his character