Poland

Rynek długu firm czeka na państwowe wsparcie

Adobe Stock

Z jednej strony trudna sytuacja czci emitentw obligacji, a z drugiej wysokie umorzenia w marcu byy przyczyn przeceny funduszy obligacji korporacyjnych. Rynek moe potrzebowa wsparcia.

Od kilkuset milionw do nawet kilku miliardw zotych odpyno w marcu z wikszoci towarzystw funduszy inwestycyjnych. Klienci wypacali pienidze gwnie z funduszy dunych (w tym obligacji korporacyjnych), do ktrych przez poprzednie miesice pyno morze gotwki.

Z funduszy lidera rynku, tj. PKO TFI, klienci wycofali ponad 3 mld z, a z jednego z najwikszych, czyli Santandera TFI okoo 4 mld z. Jego dwa fundusze papierw korporacyjnych, najwiksze w tej kategorii, zarzdzane przez Santander TFI, w miesic si przepoowiy.

Ju w marcu pisalimy, e w czci funduszy umorzenia przekraczaj 10 proc. aktyww, co moe by podstaw do zawieszenia realizacji zlece umorze. Pierwszy fundusz, tj. Agio Kapita, ju si na to zdecydowa, zawieszajc umorzenia na dwa tygodnie.

W marcu pisalimy te, e Izba Zarzdzajcych Funduszami i Aktywami (IZFiA) sygnalizowaa KNF problem wysokich umorze w czci TFI, sugerujc wzorem rynkw rozwinitych wsparcie instytucji publicznych dla rynku obligacji korporacyjnych. Cz przedstawicieli brany przekonuje, e NBP, podobnie jak inne banki centralne, mgby skupywa obligacje przedsibiorstw o ratingu inwestycyjnym lub przynajmniej da dostp funduszom inwestycyjnym do tzw. operacji repo na takich obligacjach.

Banki centralne wprowadziy odrbne programy skupu obligacji korporacyjnych, np. Fed, EBC. Dziaania powysze odniosy natychmiastowy skutek na rynku papierw korporacyjnych, wprowadzajc uspokojenie i powrt obrotu tymi instrumentami przekonuje Zbigniew Jakubowski, wiceprezes zarzdu Generali Investments TFI. Rynek postuluje, by NBP, BGK lub PFR mogy tego typu operacje przeprowadzi. Nie naley rwnie zapomina o transakcjach repo obligacjami korporacyjnymi, niemniej podstawow bolczk jest obecnie bardzo niska pynno papierw korporacyjnych o wysokich ratingach kredytowych, np. obligacji BGK (jedyny w peni pastwowy bank w Polsce) oraz listw zastawnych twierdzi Jakubowski.

Jak dodaje, uspokojenie rynku spowodowaoby sukcesywny powrt uczestnikw do kwotowa i zwikszenie liczby transakcji, co z kolei doprowadzioby do udronienia rynku dla przedsibiorstw maych i rednich, poprawiajc ich trudn sytuacj. Na rynku amerykaskim skala emisji dugu korporacyjnego zwikszya si diametralnie, co pozwoli lokalnym firmom na znacznie szybsze pokonanie kryzysu i w efekcie mniejsze koszty dla gospodarki danego kraju, w tym przypadku USA zauwaa Jakubowski.

W zwizku z problemem pynnoci, jaki pojawi si na rynku obligacji korporacyjnych, nawet tych o znikomym ryzyku kredytowym, powinien zosta wdroony proces skupu obligacji korporacyjnych przez jedn z gwnych instytucji mogcych taki proces przeprowadzi. Ewentualnie w trybie nadzwyczajnym taki mandat powinien zosta takim instytucjom udzielony przekonuje Rafa Lerski, czonek zarzdu BNP Paribas TFI. Podobne dziaania s przeprowadzane przez instytucje rzdowe lub monetarne w krajach, gdzie problem pynnoci w tym sektorze wystpi. Wystarczyoby, eby skupowane byy obligacje o najwyszej jakoci kredytowej, np. spek kontrolowanych przez Skarb Pastwa dodaje.

Same towarzystwa nie mwi jednak w sprawie interwencji jednym gosem. Rzeczywicie, w krajach rozwinitych dochodzi do skupu obligacji korporacyjnych, jednak moe to dotyczy emitentw o okrelonym ratingu inwestycyjnym. W Polsce niestety niewielu emitentw stara si o ratingi, bo sam rynek jest relatywnie may komentuje Pawe Homiski, czonek zarzdu Noble Funds TFI. Ewentualne zaangaowanie PFR czy BGK byoby wskazane, gdyby byo umotywowane podtrzymaniem finansowania przedsibiorstw, a nie wspieraniem poszczeglnych funduszy. Pojawiay si ju sygnay z bankw, e nie bd one staray si pozyskiwa nowych klientw korporacyjnych, lecz skupia si na obsudze obecnych. Dlatego moe pojawi si luka w finansowaniu firm zauwaa Homiski.

Football news:

Bayern will not sell Alaba this summer, Tiago can leave for 60-80 million euros
Sky Sports will pay the Premier League clubs all the money for broadcasts in this and next seasons. The deduction of 170 million pounds was moved to the season-21/22
Havertz does not want to move to Bayern this summer. He chooses between Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Manchester United and Chelsea
Atalanta bought Pashalic from Chelsea for 15 million euros (Nikolo Skira)
Russia, Germany and Portugal qualify for the Champions League (Bild)
Barcelona will not buy Neymar for 175 million euros and will focus on the transfer of Lautaro
🔙 Spanish football will return for the second half of Rayo Albacete. The first one was played six months ago, when the match was stopped because of zozuli's insults