Poland

Rosja: W styczniu o 33 proc. więcej zgonów niż rok temu

Z opublikowanych danych wynika, ¿e w styczniu tego roku w Rosji zmar³o 219 769 osób. To o 33,9 proc. wiêcej ni¿ w tym samym okresie w ubieg³ym roku.

Rosstat podaje w pi¹tek, ¿e 37 107 zgonów w styczniu 2021 roku by³o zwi¹zanych z epidemi¹ koronawirusa.

Jednoczeœnie, o czym poinformowa³a wicepremier Tatiana Golikowa, w ujêciu miesiêcznym liczba zgonów spad³a w styczniu o 9,5 proc. W lutym spadek ten wynosi³ 21,7 proc.

£¹cznie w Rosji pierwsz¹ dawkê szczepionki otrzyma³o 5 mln osób. Obie dawki podano 2,5 mln Rosjan.

Football news:

Coach of Slavia pro ban Kudely: He was punished without having proof. I can't believe it. This precedent will play a huge role in the future
Barcelona offered Messi a contract with a salary less than now. It will grow when the crisis passes (RAC1)
Meet the chief of Leipzig: he was involved in athletics, worked at Puma and was an agent of Rangnik
Solskjaer on the Champions League semi-finalists: When you see how well Manchester United played against them, you know that we are not a million miles behind
Foden stopped working with the company that tweeted about Mbappe. The firm said that all posts are coordinated with clients
Pogba on Jose's words about Solskjaer: He lost the match and wanted to talk not about the game, but about someone's dad. Very Mourinho-like
Herta went into quarantine with the whole team. Matches against Mainz, Freiburg and Schalke postponed