Poland

Rocznica zburzenia Bastylii: końca absolutyzmu, początku rewolucji francuskiej

pokaż komentarz

@vanillla_guy:

Co do końca absolutyzmu to bym nie przesadzał, zamieniono jedynie skompromitowane nazwy pewnych instytucji, zastępując je nowymi. Fanatyczne rządy jakobińskie czy potem dyktatura Napoleona były zdecydowanie bardziej ''absolutne'' niż rządy nieudolnego Ludwika XVI.

No skończyły się we Francji czasy monarchii absolutnej, i o to tutaj chodzi. Ludwik XVIII nie odbudował jej potem w pełni, a Karol X gdy podjął taką próbę, to szybko zawisła nad nim wizja gilotyny.

Formy ustrojowe przyjęte po obaleniu Ludwika XIV, to już nie monarchia absolutna.

Rewolucja nie przyniosła również poprawy położenia chłopów- najliczniejszej grupy ludności Francji.

Bzdura. Właśnie w czasie Rewolucji Francuskiej odbyło się uwłaszczenie chłopów.

Po prostu burżuazja przejęła pałeczkę od szlachty,

Po prostu burżuazja uzyskała prawa polityczne. Żadnej pałeczki nie przejęła, bo Francja z 1789 roku, a Francja z 1795 roku to dwie odmienne rzeczywistości społeczno-polityczne. Także nie można tu mówić, że burżuazja po prostu zastąpiła szlachtę.

która zresztą nie została w całości zniszczona (Jakobini wymordowali jedynie tych, którzy najaktywniej udzielali się przeciwko nowej władzy, reszta zachowała życie i majątki).

Owszem - w całości nie. Arystokraci zachowali się chociażby - co nie powinno dziwić - w wojsku.

Pewna poprawa nastąpiła za rządów Napoleona, ale w dalszym ciągu było to dalekie od propagandowych wyobrażeń.

Tak, Napoleon był wręcz zszokowany entuzjazmem, jakim darzyli go chłopi i mieszczanie.

Rewolucja zapoczątkowała upadek starego systemu w Europie, ale znoszenie feudalizmu było procesem długotrwałym, np. w Polsce czy Prusach trwało do II połowy XIX wieku.

A to już kwestia cywilizacyjna...

Football news:

Sanchez finished the match against Bayer, despite the injury
Solskjaer is the fifth coach with whom Manchester United reached the semi-finals of the European Cup
Manchester United are set to buy Sancho this summer despite Borussia's claim that he is staying
Shirokov beat the judge at an Amateur tournament: promised that # # # # # [vdarit] for a red card-and # # # # # [vdarit]
Brunu has scored 11 goals in 20 games for Manchester United. 7 of them were penalties
Lukaku has scored in 9 consecutive Europa League games. This is a tournament record
Konstantinos Tsimikas: Liverpool is the biggest club in the world. I supported them as a child