Poland

Rekordowa dobowa liczba zakażeń w Izraelu. Ponad 10 tys.

Opieka nad chorym na COVID-19 w Izraelu

AFP

W Izraelu, kraju który zaszczepi³ ju¿ przeciw COVID-19 przynajmniej jedn¹ dawk¹ szczepionki 2 185 113 obywateli (ok. 25 proc. populacji), w ci¹gu ostatniej doby wykryto 10 021 zaka¿eñ koronawirusem - najwiêcej od pocz¹tku epidemii w tym kraju.

W Izraelu zaka¿enie koronawirusem potwierdzono jak dot¹d u 562 167 osób. Zmar³o 4 049 chorych na COVID-19.

Wzrost liczby zaka¿eñ nastêpuje w czasie, gdy koñczy siê obowi¹zywanie tzw. trzeciego narodowego lockdownu. Tymczasem dr Ash wyrazi³ nadziejê, ¿e czas obowi¹zywania obostrzeñ zostanie przed³u¿ony o dwa tygodnie.

W marcu obywatele Izraela pójd¹ do urn - kraj czekaj¹ czwarte w ostatnich dwóch latach wybory do Knesetu.

Football news:

Three Barca players under the age of 19 have scored in La Liga this season. This is a tournament record
Mbappe has scored 7 goals in his last 4 matches
Andrea Pirlo: Juventus started 20 minutes late. But I liked the reaction of the team
Ronald Koeman: There are no excuses at Barca for playing young people. So it is even more pleasant to win
Federico Chiesa: For Juventus, every match is now like a final: in Serie A, in the Champions League and in the Cup
Juventus is 1 point behind Milan and 7 points behind Inter. The teams have 25 matches each
Moriba scored for Barca in La Liga in 18 years and 46 days. Only Messi, Fati, Pedri and Krkic have done it before