Poland

Rekord transakcji obsłużonych przez SSW

Adobe Stock

Jak policzya firma Mergermarket analizujca najwiksze transakcje fuzji i przej, SSW Pragmatic Solutions znalazo si w czowce 10 najbardziej liczcych si kancelarii doradzajcych przy transakcjach zrealizowanych w Polsce w 2019 roku.

O ile rok wczeniej Mergermarket zanotowa 2 transakcje z udziaem SSW, o tyle ostatnich 12 miesicy przynioso a 7 tego typu projektw na czn kwot 271 miliona dolarw. Tym samym pod wzgldem wartoci zrealizowanych transakcji SSW osigno pozycj lidera wrd rodzimych kancelarii.

Analitycy Mergermarket docenili spektakularne transakcje przeprowadzone przy udziale prawnikw SSW, m.in. sprzeda akcji Impexmetal (za prawie miliard z); sprzeda wikszociowego pakietu producenta opakowa PET, firmy Masterchem, portugalskiej firmie Logoplaste dziaajcej w tym samym sektorze. SSW doradzao take firmie Skanska przy sprzeday 11 wytwrni mas bitumicznych w Polsce francuskiej firmie Colas, jak rwnie przy sprzeday Wytwrni Konstrukcji Stalowych w Kielcach oraz oddziau w Kolonii firmie Exbud Konstrukcje.