Poland

Refleksje w kolejce na pocztę

AFP

Pandemia minie, ale czy przeprowadzimy przez ni klientw?

Powiedzie, e sytuacja za spraw oglnowiatowej epidemii jest trudna i zaskakujca, to jak nie powiedzie nic. Z pewnoci nikt nie by przygotowany na taki bieg zdarze ani pracownicy, ktrzy zmuszenie s w przewaajcej mierze zosta w domach, ani pracodawcy niemogcy wykonywa swoich codziennych obowizkw. Ponad wszelk wtpliwo take ustawodawca, ktry w bezmiarze swych moliwoci nie przewidzia zorganizowania pastwa w taki sposb, aby prawidowo funkcjonowao w warunkach, ktre mamy dzi. Nie tylko bowiem sdy technicznie ale i przepisy teoretycznie nie uwzgldniaj tego, z czym przyszo nam si zmierzy.

Z jednej strony rozprawy pozdejmowane z wokand i odwoane telefonicznie, a biura podawcze sdw pozamykane na gucho, z drugiej za terminy sdowe i ustawowe biegnce jak oszalae pomimo braku warunkw, aby im nie uchybi. Zakaz zgromadze i dugie kolejki osb zmuszonych nada listy.

Podchodzc do dotychczas obowizujcych relacji cywilnoprawnych czy pracowniczych bezrefleksyjnie, mona z powodzeniem doj do przekonania, e wikszo umw nie moe by realizowana, a oczekiwane przez niektre podmioty wiadczenia pienine s nienalene. Rwnoczenie, jednake te same podmioty, ktre nie maj prawa da (np. zapaty abonamentu lub czesnego), zobowizane s do dalszego wiadczenia (np. na rzecz swoich pracownikw).

Wydaje si, e niemoliwe jest tego rodzaju interpretowanie prawa, zwaszcza w wykonaniu osb, ktre zajmuj si tym zawodowo, za my prawnicy, udzielajc naszym klientom rad w tej nowej dla wszystkich sytuacji, powinnimy okazywa maksimum umiejtnoci realnego rozwizywania problemw, a nie opisywania prawa w oderwaniu od stojcych za nim ludzi i ich spraw. Wprawdzie skali problemw prawnych powstajcych w zwizku z zamkniciem w domach nie jestemy w tej chwili przewidzie, ale pewne jest to, e pandemia minie. Moliwe jednake, e prowadzc naszych klientw bez zrozumienia skomplikowania obecnej sytuacji, pomoemy im jedynie krtkofalowo. Wyegzekwowane wiadczenia za jeden, a nawet kilka miesicy nie zapewni wieloletniej moliwoci funkcjonowania placwek przedszkolnych, za zaniechanie ich wpacania wprawdzie podreperuje niejeden domowy budet ale moliwe, e udaremni w przyszoci moliwo ponownego posania dziecka do tej samej placwki.

Czas, w ktrym si znalelimy, wymaga wsppracy, a nie szermierki na paragrafy, rozwizywania, a nie kreowania problemw i dialogu, a nie krzyku. Nade wszystko za zbdna jest nam kampania wyborcza. Skoro w ledwie kilka dni moliwe byo opracowanie aplikacji monitorujcej osoby pozostajce w kwarantannie, nie wydaje si, aby specjalici Ministerstwa Sprawiedliwoci nie byli w stanie przygotowa systemu pozwalajcego na wnoszenie pism procesowych we wszystkich sprawach drog elektroniczn. Mamy XXI wiek i komputery z wszelkimi moliwymi funkcjami dostpne w formacie telefonu komrkowego, a stoimy w wielogodzinnych kolejkach na poczt. To nie brak moliwoci, lecz po prostu chci. Wierz, e wobec totalnego paraliu wymiaru sprawiedliwoci jakiego dowiadczamy, pora najwysza na to, aby i one si znalazy.

Autorka jest adwokatem, zaoycielk prawniczego bloga www.pokojadwokacki.pl

Football news:

Nikita Kashaev: When Swedes learn about the statistics of coronavirus in Russia, their eyes pop out
Besiktas players got down on one knee, forming the initials of George Floyd
RB Leipzig considers Rasetsu as a replacement for Werner
Director of Bayer: the Future of Havertz has not yet been determined
Arsenal is ready to pay 25 million euros for 19-year-old Feyenoord midfielder Kekcu
Real were denied the transfer of Havertz for 80 million euros. Bayer wants 100 million (Bild)
Balotelli on skipping training: I'm still sick