Poland

Quada może przejąć wojsko

Decyzja o przekazaniu pojazdu na cele obrony powinna by szczegowo uzasadniona.

Na wniosek wojskowego komendanta uzupenie burmistrz gminy orzek, e czterokoowiec nalecy do Pawa J. (dane zmienione) musi by przekazany Brygadzie Obrony Terytorialnej. Ma to nastpi w ramach wiadcze rzeczowych polegajcych na oddaniu do uywania posiadanych nieruchomoci i rzeczy ruchomych na cele obrony pastwa, planowane do wykonania w razie ogoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Przewiduj to przepisy ustawy o powszechnym obowizku obrony RP.

Pawe J. odwoa si do wojewody maopolskiego, a ten uchyli decyzj burmistrza. Podkreli, e z art. 208 ustawy wynika, e na urzdy i instytucje pastwowe i inne jednostki organizacyjne, a take osoby fizyczne moe by naoony obowizek wiadcze rzeczowych (...)". Uycie okrelenia moe" oznacza, e decyzje wydane na tej podstawie wymagaj szczegowego uzasadnienia. Tymczasem w uzasadnieniu decyzji burmistrza jedynie przytoczono przepisy.

Nie zgadzajc si z wojewod, wojskowy komendant uzupenie wnis sprzeciw do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Krakowie. Zdaniem skarcego stwierdzenie moe", uyte w art. 208 ustawy naley rozumie jako zwrot oznaczajcy moliwo dziaania, a nie jako uznaniowo decyzji.

Sd nie zgodzi si jednak z takim stanowiskiem i oddali sprzeciw. Przypomnia, e kwestie zwizane z nakadaniem, zwalnianiem i wykonywaniem obowizku wiadcze rzeczowych reguluje rozporzdzenie Rady Ministrw z 2004 r. w sprawie wiadcze rzeczowych w czasie pokoju. Ani w ustawie, ani w rozporzdzeniu nie ma jednak wyranych wytycznych, jakimi powinny kierowa si organy administracji, wydajc takie decyzje. Przed wydaniem decyzji uznaniowych organy administracji maj nie tylko obowizek zebrania materiau dowodowego, ale take uzasadnienia podjtego rozstrzygnicia podkreli sd. W wyjanieniu decyzji burmistrza nie przedstawiono adnego uzasadnienia.

Orzeczenie jest nieprawomocne, ale moe mie znaczenie rwnie w obecnej sytuacji. Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakae i chorb zakanych u ludzi przewiduje bowiem, e w czasie epidemii pastwo moe zada udostpnienia pojazdu i czasowo zarekwirowa rodki transportu.

Sygnatura akt: III SA/Kr 1315/19a

Football news:

Alaba on talks with Bayern about a new contract: we don't have a deadline. While everything is calm
Kaloshin returned to Akhmat after a loan at torpedo
Juve want Barcelona to include Alenya, Puig or Trinkau in the deal for Pjanic
Edgaras Jankauskas: MLS pays for the name, not for what you do on the field
Dzyuba leads the national team and Zenit and ensures the result. Ozdoev about a teammate
Ter Stegen wants to receive 10 million euros a year. Barcelona offers 6.3 million plus bonuses
In Serie A, after the restart of the season, they will play every day