Poland

Puchar Świata w biatlonie. Pogoda dla Szwedek

Hanna Oeberg wygra³a sprint na Pucharze Œwiata w Kontiolahti. Polki wolno bieg³y, wiêc zakoñczy³y rywalizacjê w czwartej „dziesi¹tce”.

Podopieczne Michaela Greisa i tak spisa³y siê lepiej ni¿ w sobotê, kiedy podczas biegu indywidualnego ¿adna nie zdoby³a pucharowych punktów. Kolejna szansa na poprawkê za tydzieñ, tak¿e w Kontiolahti.

Œwietnie sezon otworzy³y Szwedki. Pierwszy raz w karierze sprint wygra³a Oeberg, czwarta by³a Johanna Skottheim, a szósta Mona Brorsson. Dzieñ wczeœniej w czo³owej „siódemce” biegu indywidualnego Szwedki by³y cztery.

S³abiej spisa³y siê w niedzielê Dorothea Wierer i Denise Hermann. Niecelne strza³y sprawi³y, ¿e W³oszka zajê³a 22., a Niemka 38. miejsce. Pierwszych punktów wci¹¿ wypatruje Tiril Eckhoff, która wiosn¹ do ostatnich zawodów walczy³a z Wierer o zwyciêstwo w PŒ.

Wyniki:


2. M. Olsbu Roeiseland (Norwegia) +23.9 (0+0),
3. K. Knotten (Norwegia) +37.8
Football news:

Conte on 2-1 with Milan: Before the winning goal, the result was unfair. Their goalkeeper is the best player of the match
Mikel Arteta: Arsenal did everything right, but they lost. Wins give confidence
Nicolo Barella: We proved that we are stronger than Milan
Go do your voodoo shit, you little ass. Ibrahimovic-Lukaku during the Cup match
Pioli on the defeat by Inter: The only difference was the relegation. There could be any result in equal teams
UEFA has no plans to abandon the Euro in 12 cities. Other options are undesirable
Eriksen scored for Inter for the first time in almost six months - Milan in the Cup in the 97th minute from a free kick