Poland

Puchar Świata w biatlonie. Król odzyskał koszulkę

Johannes Thingnes Boe

AFP

Johannes Boe wygra³ sprint w Kontiolahti i obj¹³ prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Œwiata. Obroñca tytu³u zabra³ ¿ó³t¹ koszulkê rodakowi Sturli Holmowi Laegreidowi.

23-letni Norweg by³ sensacj¹ soboty. Szybko bieg³, bezb³êdnie strzela³ i pogodzi³ faworytów na starcie sezonu. Dzieñ póŸniej Laegreid spisa³ siê ju¿ s³abiej. Zaj¹³ osiemnaste miejsce, czyli... pi¹te wœród szeœciu Norwegów. Klas¹ dla siebie by³ Boe, który ani razu nie pomyli³ siê na strzelnicy i wyprzedzi³ Sebastiana Samuelssona o 44 sekundy.

Szwedzi oraz Szwedki do sezonu przygotowali siê znakomicie. Panie w sobotê zajê³y trzy z pierwszych piêciu miejsc, a panowie dzieñ póŸniej obsadzili dwa ni¿sze stopnie podium. Dla 25-letniego Martina Ponsiluomy trzecie miejsce to jeden z najlepszych wyników w karierze.

Œrednio spisuj¹ siê Francuzi, którzy mieli atakowaæ Boe, ale wci¹¿ czekaj¹ na pierwsze podium. Lider Trójkolorowych Quentin Fillon Maillet by³ w Kontiolahti czwarty i szósty, a Emilien Jacquelin - dwukrotnie ósmy. Œwietn¹ form¹ pokaza³ Jakov Fak. S³oweniec do siódmego miejsca w sobotê do³o¿y³ pi¹te w niedzielê.

Wyniki:

1. J. Boe (Norwegia) 23:53.0 (0+0), 2. S. Samuelsson (Szwecja) +44.1 (1+0), 3. M. Ponsiluoma (Szwecja) +47.9 (1+0)… 56. A. Nêdza-Kubiniec 2:53.1 (0+0), 68. G. Guzik 3:24.3 (0+3), 89. M. Szwajnos 4:33.5 (1+1), 95. £. Szczurek 5:12.3 (1+2)

Football news:

Phil Neville took over Inter Beckham
Jose Mourinho: You can buy one of the best defenders in Europe for 70 million, or you can take someone who needs development
Ex-Arsenal midfielder Wilshere has signed a contract with Bournemouth
Ole Gunnar Solskjaer: Pogba played superbly against Liverpool. Manchester United manager Ole Gunnar Solskjaer commented on the performance of midfielder Paul Pogba in the match of the 19th round of the Premier League with Liverpool
To beat Real Madrid and Barca in three days is an atrocity. Athletic Director about the Spanish Super Cup
Poland coach of Bzenec left his post
Carlos Tevez: I won't stop playing for my family. It was important to win the Maradona Cup